Konferencia:
GDPR otázky a odpovede z praxe
Miesto
Termín

Konferencia:
GDPR otázky a odpovede z praxe

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Od mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začalo uplatňovať Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zavalený celým radom nových povinností. 

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 10.12.2018
Miesto: Žilina

Program konferencie - GDPR otázky a odpovede z praxe

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:30 - JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Pôsobnosť GDPR a jeho vzťah k novému zákonu o ochrane osobných údajov a ďalším osobitným predpisom upravujúcim problematiku spracúvania osobných údajov

Zmeny v právnych základoch  - ktoré právne základy sa zmenili a ktoré zrušili. Čo so spracúvaním osobných údajov vykonávaným na základe zrušeného právneho základu?

Kamerové systémy – aké zmeny nastali a na akom právnom základe možno dotknuté osoby monitorovať po novom

Marketing – vyžaduje sa súhlas alebo ho možno vykonávať aj bez súhlasu?

Súhlas – ako má správne vyzerať, kedy ho aplikovať a aké podmienky treba pri ňom dodržať. Sú súhlasy získané na základe doterajšej úpravy platné aj po 25.5.2018 alebo ich treba získať odznova?

Zodpovedná osoba – kedy ju vymenovať, aké je jej postavenie v spoločnosti a čo je jej úlohou. Je potrebné zodpovedné osoby poveriť nanovo?

Záznamy o spracovateľských činnostiach – ako využiť dokumentáciu vypracovanú podľa zákona 122/2013 a čo v nej zmeniť, aby vyhovovala požiadavkám novej úpravy

10:30 - 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:00 - JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Pokračovanie prednášky

Oprávnené osoby – treba ich nanovo poučiť?

Sprostredkovateľ – sú zmluvy uzatvorené podľa zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov platné aj po máji 2018? Na čo sa v zmluvách so sprostredkovateľom zamerať 

Zodpovednosť – v procese spracúvania osobných údajov sa často objavu celý rad subjektov. Neraz je to okrem prevádzkovateľa aj viacero sprostredkovateľov. Kedy a za aké porušenie kto voči úradu a dotknutým osobám zodpovedá

Čo je to certifikácia, kódexy správania a akreditácia – na čo slúži, ako a kto ich môže účinne využiť

Kontrola po novom

Sankcie za porušenie zákona – aké druhy sankcií vám môže úrad udeliť? Dá sa uloženiu pokuty vyhnúť? Výška pokuty v prípade porušenia GDPR alebo nového zákona o ochrane osobných údajov

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 15:00 - JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Prednáška spojená s diskusiou

Čas pre Vaše otázky - jedinečná príležitosť, ako lektorke položiť Vašu otázku a nájsť ideálne riešenie pre Vašu firmu

15:00 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - GDPR otázky a odpovede z praxe

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Od mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začalo uplatňovať Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zavalený celým radom nových povinností. Ako ich v realite splniť a aké zmeny ho čakajú? Cieľom tohto školenia je poskytnúť praktické rady ako prenastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - GDPR otázky a odpovede z praxe

majiteľom, konateľom, personálnym riaditeľom

Lektori - GDPR otázky a odpovede z praxe

JUDr. Irena Hudecová

JUDr. Irena Hudecová

Špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov.

Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29. V roku 2017 sa ako člen kontrolného tímu vybraný Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ.

V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. 

Časový harmonogram - GDPR otázky a odpovede z praxe

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 | Pôsobnosť GDPR a jeho vzťah k novému zákonu o ochrane osobných údajov a ďalším osobitným predpisom upravujúcim problematiku spracúvania osobných údajov, Zmeny v právnych základoch

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00 | Pokračovanie prednášky

12:00 – 13:00 |Obed

13:00 – 15:00 | Prednáška spojená s diskusiou

15:00 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - GDPR otázky a odpovede z praxe

Termíny a prihlásenie - GDPR otázky a odpovede z praxe

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Žilina
  • 10.12.2018
  • JUDr. Irena Hudecová
  • 165 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - GDPR otázky a odpovede z praxe

Video

Partneri - GDPR otázky a odpovede z praxe

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

     Hotel plejsy      www.nadsme.sk        CRIFnethemba

marykaymarykaymarykay


               

Mediálny partner

education