Konferencie

Prednášky - diskusia - intenzívna výmena skúseností

Buďte informovaní!

S konferenciami od spoločnosti Verlag Dashöfer ste vždy na pulze doby. Ste vždy aktuálne a odborne informovaní o právnych nárokoch a podnikateľských príležitostiach.

Na konferencii sa striedajú odborné prednášky s intenzívnou diskusiou. Profitujete tak z obsiahlych odborných vedomostí našich lektorov a tiež zo skúseností iných účastníkov. Konferencie spájajú úspešných ľudí, inovátorov a expertov z vybraných oblastí. Lektori majú čo povedať, vedia inšpirovať a spoločne hľadajú návod ako všetko zvládnuť s ľahkosťou.

Využite príležitosť a príďte sa opýtať na to čo Vás zaujíma!

Aktuálne konferencie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

3.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 25.9.2018
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 5.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 26.9.2018
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8:30-15:40

Viac informácií a registrácia

Téma

90 percent kontrolovaných e-shopov neprešlo kontrolou. Nechceme Vás ohurovať online marketingovými novinkami, chceme Vám len pomôcť aby Váš e-shop dobre fungoval a neplatili ste žiadne pokuty. Na konferencii získate cenné informácie od 7 renomovaných odborníkov.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.10.2018
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 32.5 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Konferencia sa koná pod záštitou:

logo MSVVaS   

Aké zmeny prináša školský rok 2018/2019? Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Príďte sa dozvedieť viac od našich renomovaných lektorov a stretnúť sa s Vašimi kolegami. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.10.2018
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Praktická konferencia spojená s workshopmi. Na konferencii vystúpia 3 renomovaní odborníci, ktorí zodpovedajú vaše otázky a upozornia Vás na nové povinnosti v súlade s platnou legislatívou. Získajte cenné informácie z rôznych pohľadov pohodlne na jednom mieste a vyhnite sa možným pokutám.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 22.10.2018
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 110 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-12.45

Viac informácií a registrácia

Téma

Jedinečná konferencia, ktorá učastníkom prinesie odpovede na otázky týkajúce sa povinnosti vydávania interných smernic v súlade s ochranou osobných údajov (GDPR). Zaroveň naši lektori na praktických príkladoch ponúknu bezchybné vytvorenie takýchto smerníc.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 25.10.2018
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 99 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-12.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie ochrany pred požiarmi v zmysle aktuálnej legislatívy.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.11.2018
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám pohľad 6 odborníkov z praxe. Krok za krokom ako zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2018
Miesto: Košice

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2019. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Počet termínov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 29.11.2018
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Od mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začalo uplatňovať Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zavalený celým radom nových povinností. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 10.12.2018
Miesto: Žilina