Konferencia:
Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Trvanie konferencie: -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie

Téma

Pripravili sme pre Vás koncentrát informácií, ktoré sú významné pre mzdových účtovníkov. Počas konferencie si môžete vypočuť prehľad dôležitých zmien v mzdovej učtárni, informácie k ročnému zúčtovaniu dane. Skúsené lektorky budú tiež hovoriť o zmenách v ochrane osobných údajov a Zákonníku práce.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Program konferencie - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:30   Ing. Martina Švaňová

Najdôležitejšie zmeny z oblasti miezd od 1.1.2018

Zmeny v sociálnom poistení

 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov,
 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrad príjmu a nemocenskej dávky,
 • odvodová úľava.

 Zmeny v zdravotnom poistení:

 • odvodová úľava,
 • odpočitateľná položka na zdravotné poistenie.

Zmeny v dani zo závislej činnosti:

 • nezdaniteľná časť základu dane,
 • daňový bonus,
 • schválené legislatívne zmeny.

Úprava životného minima:

 • vplyv na exekučné zrážky,
 • aké zmeny nás čakajú v exekúciách.

Ročné zúčtovanie dane:

 • termíny a lehoty na vykonanie RZD,
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti,
 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • daňový bonus,
 • sadzba dane,
 • výpočet ročného zúčtovania dane,
 • preplatky / nedoplatky dane,
 • darovanie dane -  2% (3%) za rok 2017.

10:30 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:00   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Najdôležitejšíe zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2018

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky,
 • zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca,
 • nové príplatky podľa Zákonníka práce,
 • dohody o prácach mimo pracovného pomeru.

12:00 - 13:00 - Obed

13:00– 14:40  JUDr. Miroslava Verčíková

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

 • čo znamená GDPR pre personalistov a mzdárov,
 • čo má obsahovať osobný spis,
 • o čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR,
 • pracovná zmluva a dohoda o pracovnej činnosti podľa GDPR,
 • monitorovanie zamestnancov.

14:40 - Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Pripravili sme pre Vás koncentrát informácií, ktoré sú významné pre mzdových účtovníkov. Počas konferencie si môžete vypočuť prehľad dôležitých zmien v mzdovej učtárni, informácie k ročnému zúčtovaniu dane. Skúsené lektorky budú tiež hovoriť o zmenách v ochrane osobných údajov a Zákonníku práce.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

zmeny v mzdovej učtárni, ročné zúčtovanie dane, zmeny v zákonníku práce, zmeny v oblasti miezd, zmeny v sociálnom poistení, zmeny v zdravotnom poistení, zmeny v dani zo závislej činnosti, úprava životného minima, gdpr pre personalistov

Lektori - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny