BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

14.9.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov.

Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

19.10.2017 , Žilina

Spolu k správnym rozhodnutiam. Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve a upozorníme na problematické situácie, s ktorými sa môžeťe v školskej praxi kedykoľvek stretnúť.  Náš lektorský tím Vás na konferencii Riaditeľ školy 2017/2018 prevedie 5-timi hlavnými okruhmi – aktuálnou legislatívou, finančnou kontrolou, odmeňovaním zamestnancov, trestnoprávnou zodpovednosťou žiakov, ale aj zdrojmi financovania škôl

Enviro konferencia 4. ročník - najvýznamnejšie zmeny v roku 2017

Enviro konferencia 4. ročník - najvýznamnejšie zmeny v roku 2017

23.10.2017 , Bratislava

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 4.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

Flexibilný, ekonomický a bezpečný CLOUD: Technologické, ekonomické a bezpečnostné perspektívy cloud computingu

Flexibilný, ekonomický a bezpečný CLOUD: Technologické, ekonomické a bezpečnostné perspektívy cloud computingu

9.11.2017 , Bratislava

Konferencia sa bude venovať aktuálnym trendom a analýzam v oblasti cloud computingu, optimalizovaniu nákladov spojených s prevádzkou IT infraštruktúry a informačnou bezpečnosťou v prostredí cloud computingu. 

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník

16.11.2017 , Žilina

4.12.2017 , Bratislava

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti

Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti

28.11.2017 , Bratislava

Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti, kódexov správania, zmeny v cezhraničnom spracovávaní osobných údajov a takisto udeľovanie pokút pre porušiteľov. 

Fotogaléria
Fotogaléria
Video