BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

29.11.2017 , Žilina

Cieľom konferencie BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Naši fundovaní odborníci vás budú informovať o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, právomocami inšpektorátu práce, ale aj zamestnávateľov pri kontrolách, praktickým riešením pracovných úrazov, súčasnou podobou pracovnej zdravotnej služby a jej pripravovanými zmenami, ochranou osobných údajov v rámci BOZP. Na konferencii nebude chýbať riadená panelová diskusia vedená autorizovanou bezpečnostnou techničkou.

Popis

Cieľom konferencie BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Naši fundovaní odborníci vás budú informovať o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, právomocami inšpektorátu práce, ale aj zamestnávateľov pri kontrolách, praktickým riešením pracovných úrazov, súčasnou podobou pracovnej zdravotnej služby a jej pripravovanými zmenami, ochranou osobných údajov v rámci BOZP. Na konferencii nebude chýbať riadená panelová diskusia vedená autorizovanou bezpečnostnou techničkou.

Viete načo všetko sa pripraviť a čomu sa nedá v oblasti BOZP pre rok 2018 vyhnúť? Len s nami:

 • získate prehľad o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018,
 • uistite sa, že poznáte všetky svoje právomoci pri kontrolách, aby ste mali v hlave vždy ten správny argument,
 • oboznámte sa s často riešenými pracovnými úrazmi z pohľadu bezpečnostného technika, ale aj právnika,
 • pripravte sa na veľké zmeny v pracovnej zdravotnej službe od roku 2018,
 • a nezabudnite, že zmenám v ochrane osobných údajov sa nevyhnete ani vy. 

Darček pre Vás: MANUÁL NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O REGISTROVANOM PRACOVNOM ÚRAZE a SPRIEVODCA PRACOVNÝM ÚRAZOM

 

Konferencia je určená

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Program konferencie

8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:15– 9:40  Ing. Tamara Paceková

Aktuálne a pripravované zmeny v legislatíve BOZP

 • Zákon o BOZP, vyhláška o technických zariadeniach – aplikácia povinnosti zamestnávateľa v praxi
 • Predpisy v oblasti technických zariadení – bezpečnostné požiadavky pred sprístupnením na trh a do prevádzky (nariadenia vlády SR – výťahy, tlakové zariadenia, jednoduché tlakové nádoby), novela nariadenia vlády SR – výťahy – požiadavky na výťahy v existujúcich budovách)
 • Zrušená norma o aktívnych bleskozvodoch a prax   
 • Pripravované predpisy (zákon o inšpekcii práce, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP)

9:40 - 10:20  JUDr. Rudolf Kubica

Právomoci Inšpektorátov práce a zamestnávateľov pri kontrolách a šetreniach závažných pracovných úrazov

 • čo všetko ako podnikateľ potrebujete vedieť, vám na konferencii odprednáša riaditeľ Žilinského inšpektorátu práce.

10:20 – 10:35  Prestávka s občerstvením

10:35 – 11:30  Ľubica Kuševová, JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Pracovný úraz v praxi - rôzne situácie a ich reálne riešenia

 • Najčastejšie a najzaujímavejšie situácie z pohľadu právnika ale aj bezpečnostného technika v dvoch rovinách –

a) zamestnávateľ sa snaží vyvliecť z povinností hoci k zapríčineniu úrazu došlo jeho pochybením,

b) zamestnanec sa snaží presvedčiť, že k úrazu došlo zapríčinením zamestnávateľa (ako sa môže zamestnávateľ brániť) 

11:30 - 12:00 Riadená panelová diskusia

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 13:45  MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Pracovná zdravotná služba (PZS) - súčasná podoba PZS v praxi, pripravované zmeny

 • povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. -  spolupráca s PZS
 • spôsob zabezpečenia PZS zo strany zamestnávateľa
 • náplň činnosti PZS podľa kategórií prác

13:45 – 14:00 Riadená panelová diskusia

14:00 – 14:15 Prestávka s občerstvením

14:15 – 14:55 JUDr. Jozef Lukajka, PhD

Zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP od roku 2018

- ako viesť dokumentáciu BOZP, dokumentácia k úrazom, kamerové systémy – najdôležitejšie info 

14:55 – 15:20 Riadená panelová diskusia

15:20 – 15:30 Tombola, záver podujatia

 

Mimo hlavnej sály:

Workshop – ako riešiť následky pracovného úrazu na pracovisku (RNDr. Ján Barica, PhD.)

 

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany s dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti. Predtým pracovala 10 rokov na pozícii staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení.  Je zamestnaná na MPSVR SR, odbor ochrany práce. Podieľa sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení, aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách

JUDr. Rudolf Kubica

JUDr. Rudolf Kubica

Dlhoročne pôsobí na Inšpektoráte práce v  Žiline. Momentálne pôsobí ako Hlavný inšpektor práce, vedúci služobného úradu. Zodpovedá za chod celého Inšpektorátu práce v Žiline. Zároveň sa venuje aj lektorskej činnosti. Má oprávnenie na vzdelávanie v oblasti BOZP.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR; vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Banka Žilina

Legionárska 1,

010 01 Žilina

Holiday Inn Holiday Inn
Holiday Inn

Mapa

GPS súradnice:

N 49° 13' 30.022'' E 18° 44' 12.013''

MHD info:

Linky: 3, 4, 6, 16, 24, 26, 31Organizátori

Partneri

                                

   

Mediálny partner BOZPonline

 

 

Záväzná prihláška na konferenciu

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník , 29.11.2017 Žilina

Do not fill this:
Do not fill this:
Údaje objednávateľa
Typ objednávky:
Údaje o účastníkoch
Bezplatné doplnkové služby
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Počet účastníkov: 1
Zľava: 0 €
CENA: 100,00 EUR bez DPH

Pre každého účastníka konferencie máme pripravené dva praktické darčeky:

Manuál na vyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Sprievodca pracovným úrazom