Konferencia:
BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník
Miesto
Termín

Konferencia:
BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Nezmeškajte 3.ročník úspešnej konferencie BOZP – legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov. Konferenciu povedú odborníci: Ing. Tamara Paceková, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ľubica Kuševová a JUDr. Jozef Lukajka, PhD. 

termín

Počet konferencií k dispozícií : 2
Najbližší termín: 25.9.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Program konferencie

8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00– 9:30  Ing. Tamara Paceková

Prehľad aktuálnych a pripravovaných zmien v legislatíve BOZP

9:30 - 10:30  MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Pracovná zdravotná služba - aktuálne informácie o nových legislatívnych úpravách v oblasti  ochrany zdravia pri práci

10:30 – 10:45  Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00  JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Dôležité zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP – pozor na sankcie 

12:00 - 13:00 - Obed

13:00 – 13:40  Ľubica Kuševová

Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

 • vznik pracovného úrazu
 • spisovanie pracovného úrazu
 • vyšetrovanie pracovného úrazu
 • praktické skúsenosti a najčastejšie chyby

13:40 - 14:15 JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Sankcie a nároky z pracovných úrazov z pohľadu právnikaa

14:15 - 14:30 Prestávka s občerstvením

14:30 - 15:15 Ľubica Kuševová

Povinnosti zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

15:15 - 15:45 JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Riešenie sporových skutočnosti vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ a úrazová poisťovňa pri odškodnení pracovného

15:45 – 16:00 Diskusia

 

 

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

WORKSHOP

PhDr. Ján Barica, PhD. - Ako riešiť následky pracovného úrazu na pracovisku

workshop

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nezmeškajte 3.ročník úspešnej konferencie BOZP – legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov. Konferenciu povedú odborníci: Ing. Tamara Paceková, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ľubica Kuševová a JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Získajte dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP a o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP. Veľmi zaujímavou problematikou, ktorú budeme na konferencii riešiť je téma pracovných úrazov.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

vyhláška o technických zariadeniach a o stavebných prácach, zákon č. 355/2007, pracovná zdravotná služba, rizikové práce, choroby z povolania, pracovný úraz, inšpektorát práce a jeho právomoc, ochrana osobných údajov, ochrana zdravia pri práci, kategórie prác, dokumentácia BOZP a k pracovným úrazom, kamerový systém,

Lektori - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany s dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti. Predtým pracovala 10 rokov na pozícii staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR; vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Pôsobil 3 roky na inšpektoráte práce, kde sa venoval problematike pracovného práva a BOZP. Od roku 2013 je členom Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o., kde sa venuje najmä zastupovaniu klientov pred súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov, inšpektorátmi práce s odborným zameraním na pracovné právo, BOZP, ochranu osobných údajov, a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP. Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ, práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

    8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

    9:15 – 9:40 | Aktuálne a pripravované zmeny v legislatíve BOZP

   9:40 - 10:20 | Právomoci Inšpektorátov práce a zamestnávateľov pri kontrolách a šetreniach závažných pracovných úrazov

10:20 – 10:35 | Prestávka s občerstvením

10:35 – 10:55 | Porušením predpisov na úseku BOZP hrozí zamestnávateľovi aj trestná zodpovednosť právnickej osoby

10:55 – 11:30 | Pracovný úraz v praxi - rôzne situácie a ich reálne riešenia

 11:30 - 12:00 | Riadená panelová diskusia

 12:00 - 13:00 | Obed

 13:00 - 13:45 | Pracovná zdravotná služba (PZS) - súčasná podoba PZS v praxi, pripravované zmeny

13:45 – 14:00 | Riadená panelová diskusia

14:00 – 14:15 | Prestávka s občerstvením

14:15 – 14:55 | Zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP od roku 2018

14:55 – 15:20 | Riadená panelová diskusia

15:20 – 15:30 | Tombola, záver podujatia

 

Workshop: Ako riešiť následky pracovného úrazu na pracovisku

Termíny a prihlásenie - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 25.9.2018
 • Ľubica Kuševová, Ing. Tamara Paceková, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 129 € + DPH
Input:
 • Žilina
 • 21.11.2018
 • Ľubica Kuševová, Ing. Tamara Paceková, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 129 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Fotogaléria

Video

video

 

Partneri - BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax - 3.ročník

Organizátori

Partneri

                              logo r-c

         marykay

logo mercurelogo mercurelogo tuv

   

Mediálny partner BOZPonline