Konferencia:
Zmeny v pohľadávkach pre rok 2017

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Rok 2017 priniesol mnoho zmien v práve pohľadávok. Na našej konferencii ste sa mohli oboznámiť, čo priniesla veľká novela Exekučného poriadku hlavne pre podnikateľov, ale aj to, aké zmeny sa stali v reštrukturalizácii, a ako začala elektronická komunikácia so súdmi.

termín

Konferencia sa konala : 28.2.2017
Miesto: Bratislava

Partneri - Zmeny v pohľadávkach pre rok 2017

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    Hotel Mercure

                       

   

Mediálny partner