Konferencia:
Zmeny v daniach v roku 2017

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Konferencia bola venovaná dopadu daňových legislatívnych zmien na Vašu každodennú prax. Hlavné okruhy konferencie boli venované dani z pridanej hodnoty, dani z príjmov, transferovému oceňovaniu a daňovému poriadku.

termín

Konferencia sa konala : 6.6.2017
Miesto: Bratislava

Fotogaléria - Zmeny v daniach v roku 2017

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri - Zmeny v daniach v roku 2017

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                                              

   

Mediálny partner