Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko
Miesto
Termín

Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Prinášame Vám pohľad 5 odborníkov z praxe. Krok za krokom ako zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. Vrátanie zmien od 1.1.2019 a pripravovanej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 24.1.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 9:50   JUDr. Alena Huťanová

Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov a miezd

Zamestnávanie cudzincov - právny pohľad a úvod do problematiky: 

 • cudzí prvok v pracovnoprávnych vzťahoch, kedy vstupuje tzv. "cudzí prvok" do pracovnoprávnych vzťahov + príklady cudzieho prvku,
 • voľba práva v pracovnej zmluve - prečo je potrebná.

Vymedzenie problematiky medzinárodného zamestnávania: 

 • najčastejšie používané zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vysielanie a medzinárodný prenájom pracovnej sily,
 • čo musí pri nich zamestnávateľ zohľadniť (medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení ....).

Pojem sociálneho zabezpečenia - sociálne aspekty medzinárodného zamestnávania: 

 • koordinačné nariadenia EÚ a medzinárodná koordinácia sociálneho zabezpečenia,
 • bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení, princípy určenia nárokov na dávky,
 • zmluvné a nezmluvné štáty pre účely sociálneho zabezpečenia,
 • SZ pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily (držitelia PD A1) a iné....

Zamestnávanie cudzincov z pohľadu miezd: 

 • sociálne poistenie,
 • zdravotné poistenie.

9:50 - 10:05 Prestávka s občerstvením

10:05 - 11:30   Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018

 • Rozšírenie povinností zamestnávateľa/informujúcej organizácie.
 • Zjednodušenie podmienok zamestnávania osôb z tretích krajín vo vybraných profesiách.
 • Zavedenie ďalšej podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
 • Zmeny v kategórii cudzincov, ktorí nepotrebujú povolenia na zamestnanie.

Strategia pracovnej mobility cudzincov v SR

 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

11:30 - 12:30   Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

Lektor poskytne informácie o jednotlivých krokoch zamestnávateľa a štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s možnosťou získať pobyt a zamestnanie na území SR.

12:30 - 13:15 Obed

13:15 - 14:45   Mgr. Diana Maťugová, MA, Imigračný špecialista

Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty: 

 • popis jednotlivých krokov k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie,
 • ako získať potrebné informácie,
 • popis vyžadovaných dokumentov a špecifiká ich získavania,
 • najčastejšie problémy,
 • vzory žiadostí a ako sa vypĺňajú,
 • imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.

14:45 - 14:55 Prestávka s občerstvením

14:55 - 15:45   JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce

Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

V posledných rokoch orgány inšpekcie práce zaznamenali nárast prípadov zisteného nelegálneho zamestnávania zamestnancov – občanov tretích krajín. Nelegálne zamestnávanie spočíva v najväčšej miere v nesplnení podmienok na zamestnávanie týchto osôb, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, ako aj v ich zdržiavaní sa na území SR v rozpore s ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

Osobitne sa čoraz častejšie vyskytujú prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorba sofistikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri ceste ku koncovému odberateľovi služby, alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjektov.

V prípade zistenia nelegálneho zamestnávania sú zamestnávateľom ukladané vysoké finančné pokuty ale aj iné sankcie, ktoré majú veľký vplyv na ich ďalšie podnikanie. Príspevok pokrýva koncepciu nelegálneho zamestnávania na Slovensku s dôrazom na problematiku nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín, objasňuje sankcie vyplývajúce zo zisteného nelegálneho zamestnávania ako aj mapuje súčasný stav nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín a výsledky kontrol za obdobie roku 2017 a prvej polovice tohto roku.

15:45 - Tombola a ukončenie konferencie

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám pohľad 5 odborníkov z praxe. Na konferencii sa budeme venovať novele zákona o službách zamestnanosti účinnej od 1.5.2018. Rovnako sa veľmi prakticky pozrieme na to, ako krok za krokom zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. A dozviete sa aj o očakávaných zmenách k 1.1.2019, vrátane pripravovanej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Lektori - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Kolektív lektorov

Kolektív lektorov

Konferenciu vedú skúsení odborníci z praxe. Mená budú zverejnené pred konferenciou.

Časový harmonogram - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 9:50 | Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

9:50 – 10:05 | Prestávka s občerstvením

10:05 – 11:30 | Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018, Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR

11:30 – 12:30 | Proces príjímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územieSR za účelom zamestnania

12:30 – 13:15 | Obed

13:15 – 14:45 | Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

14:45 – 14:55 | Prestávka s občerstvením

14:55 – 15:45 | Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

15:45 - | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Termíny a prihlásenie - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 24.1.2019
 • Kolektív lektorov
 • 149 € + DPH
Input:
 • Žilina
 • 29.1.2019
 • Kolektív lektorov
 • 149 € + DPH
Input:
 • Nitra
 • 30.1.2019
 • Kolektív lektorov
 • 149 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Video

Video

Video

Partneri - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Organizátori konferencie

       

Partneri konferencie 

                  

                      

    

       

Mediálny partner