Konferencia:
Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - kurzarbeit, cezhraničná služba, home office vs. domácka práca, zdieľané pracovné miesto, sociálny fond a benefity

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 9.00 - 15.30

Téma

Máte prehľad v najvýznamnejších novelizáciách Zákonníka práce? Rok 2020 priniesol už tri schválené novely. Ďalšie 2 novely ZP nás do konca roka ešte čakajú. 

Novely prinášajú zmeny v základných oblastiach pracovného práva. Počas konferencie získate nielen prehľad v schválených a  pripravovaných novelách ZP. Program konferencie doplnia praktické prednášky týkajúce sa zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit". Zameriame sa aj na správne nastavenie benefitov vo firme. A podrobne rozeberieme problematiku home officu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz.

Upozorníme Vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2020
Miesto: ONLINE

Program konferencie

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:15

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • Schválené zmeny:
  • Doba určitá, prekážky v práci, práca z domácnosti, dovolenky, zákaz výpovede, návrat do práce
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Dôležité osobné prekážky v práci
  • Pripravované zmeny:
  • Osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca
  • Možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie
  • Úprava možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami
  • Úprava kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa
  • Nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby
  • Minimálna mzda
 • 10:15 – 10:35

  Prestávka

 • 10:30 – 12:00

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • - pokračovanie prednášky.
 • 12:00 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 14:00

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Home office, cezhraničný home office, domácka práca - praktické príklady

  • Výhody pre zamestnanca
  • Obmedzenia na strane zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zodpovednosť za domáce úrazy počas výkonu domáckej práce a telepráce
  • Benefit
 • 14:00 – 14:30

  Mgr. Jana Sapáková

  Kurzarbeit - zavedenie do slovenského právneho poriadku

  • Informácia o príprave koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit" do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi
  • Príklady z praxe nemeckých a českých firiem
 • 14:30 – 15:00

  Tina Nekudová

  Ako správne nastaviť systém benefitov vo firme počas aktuálnej situácie

 • 15:00 – 15:30

 • 15:30

  Ukončenie online konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Máte prehľad v najvýznamnejších novelizáciách ZP? Zákonník práce prešiel v roku 2020 už troma novelami. Ďalšie 2 novely nás ešte do konca roka čakajú.

Novely prinášajú zmeny v základných oblastiach pracovného práva. Počas konferencie získate nielen prehľad v schválených a pripravovaných novelách ZP. Program konferencie doplnia praktické prednášky týkajúce sa zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit". Zameriame sa aj na správne nastavenie benefitov vo firme.  A podrobne rozeberieme problematiku homeofficu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz.

Upozorníme vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia určená mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

zmeny v mzdovej učtárni, ročné zúčtovanie dane, zmeny v zákonníku práce, zmeny v oblasti miezd, zmeny v sociálnom poistení, zmeny v zdravotnom poistení, zmeny v dani zo závislej činnosti, úprava životného minima, gdpr pre personalistov

Lektori

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Tina Nekudová

Tina Nekudová

Je mladá žena, ktorá pôsobí vo viacerých frontoch. Primárne sa momentálne nachádza v úlohe mentorky. Mentoruje nielen jednotlivcov, ale aj skupiny v oblasti osobného rozvoja, komunikácie a stratégie. Prichádza zo spoločnosti Microsoft, kde zastáva úlohu Technical Sales Professional, kde je zodpovedná za najväčších zákazníkov v Českej aj Slovenskej republike a za implementáciu moderných technológií v ich prostredí. Zároveň sa podieľa na vedení startupu Kulturea, kde je jej hlavnou doménou práve znalosť technológií, ale aj obchodná stratégia.

Má za sebou niekoľkoročnú skúsenosť v spoločnosti Deloitte, kde viedla tím riskovej agenndy a mala prvýkrát možnosť zapojiť sa do talentových programov pre mladé ženy. Tri odlišné svety, korporácie, startupu a živnostníka jej prinášajú jedinečnú možnosť pozrieť sa na situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Tina sa iniciatívne zapojuje do aktivít spojených s podporou mladých žien v biznise. Spolupracovala na mnohých porjektoch, kde prednášala, alebo mentorovala a demonštrovala možnosť ich uplatnenia napr. v IT oblasti.

Vyštudovala diplomaciu, ktorá je veľmi vzdialená od technológií, ale hodí sa pri každodennom vyjednávaní. V rámci svojich sociálnych sietí sa venuje podpore mladých ľudí, ktorých motivuje hľadať svoj potenciál a rozvíjať svoju osobnosť. Tiež spája skúsených profesionálov s ambicióznou generáciou.

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Jana Sapáková je advokátka, ktorá ukončila Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. Následne absolvovala nadstavbové štúdium na právnickej fakulte Univerzity Ludwiga-Maximiliana (LMU) v Mníchove. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na pracovné právo, občianske a obchodné právo, ochranu osobných údajov a dedičské právo. V advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland (predtým Dvořák, Hager & Partners) pôsobí od roku 2008. Okrem slovenského materinského jazyka ovláda Jana Sapáková plynule nemecký a anglický jazyk.

Časový harmonogram

9:00 | Začiatok online konferencie

9:00 – 10:15 | Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

10:15 – 10:35 | Prestávka s občerstvením

10:35 – 12:00 | Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny - pokračovanie prednášky

12:00 – 13:00| Prestávka

13:00 – 14:00 | Home office, cezhraničný home office, domácka práca - praktické príklady

14:00 – 14:30 | Kurzarbeit - zavedenie do slovenského právneho poriadku

14:30 – 15:00 | Ako správne nastaviť systém benefitov vo firme počas aktuálnej situácie

15:00 – 15:30 | BLOK otázok a odpovedí

15:30 - Ukončenie online konferencie

Miesto konania

Termíny a prihlásenie - Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2020/2021 - kurzarbeit, cezhraničná služba, home office vs. domácka práca, zdieľané pracovné miesto, sociálny fond a benefity

 • ONLINE
 • 1.12.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Tina Nekudová, Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Nové trendy v získavaní zamestnancov v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

                   CRIF


               

Mediálny partner

education