Konferencia:
Zákonník práce 2019 - aktuálne témy a zmeny s dôrazom na otázky a odpovede
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Zákonník práce 2019 - aktuálne témy a zmeny s dôrazom na otázky a odpovede

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.15

Téma

Konferencia nabitá nielen informáciami o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce. Nezabudneme ani na novinky týkajúce sa zákona o službách zamestnanosti. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.5.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce – aktuálne témy a zmeny

Zmeny peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2019, stupne náročnosti práce

Novela zákona o službách zamestnanosti a novela Zákonníka práce – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde

Novela Zákonníka práce – príspevok na rekreáciu, rekreačné poukazy, podmienky poskytovania

Novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov

Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa

Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2019 /mzdové zvýhodnenia, príplatky, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dovolenková a vianočná mzda/

Vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do druhej kategórie prác z hľadiska zdravotného rizika je stanovená nová povinnosť, vyplývajúca zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

10:30 - 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce – aktuálne témy a zmeny

- pokračovanie prednášky

12:15 - 13:00 Obed

13:00 – 14:00   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce – aktuálne témy a zmeny

- pokračovanie prednášky

14:00 - 15:30   JUDr. Alena Huťanová

Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva.

Právny rámec, definícia vyslania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti a zmeny pre rok 2019

Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním

Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vyslaní

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní

Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa

Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu - posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajín

Daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia

15.30 - Tombola a ukončenie konferencie

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia, na ktorej sa určite nebudete nudiť. Konferencia nabitá nielen informáciami o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce. Nezabudneme ani na novinky týkajúce sa zákona o službách zamestnanosti. Konferencia očami 2 lektoriek z praxe. To všetko na jednom mieste už 30.5.2019.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia určená mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

zmeny v mzdovej učtárni, ročné zúčtovanie dane, zmeny v zákonníku práce, zmeny v oblasti miezd, zmeny v sociálnom poistení, zmeny v zdravotnom poistení, zmeny v dani zo závislej činnosti, úprava životného minima, gdpr pre personalistov

Lektori

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Zákonník práce - aktuálne témy a zmeny

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 | Zákonník práce - aktuálne témy a zmeny

12:15 – 13:00| Obed

13:00 – 14:00 | Zákonník práce - aktuálne témy a zmeny

14:00 – 15:30 | Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

15:30 - Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Termíny a prihlásenie - Zákonník práce 2019 - aktuálne témy a zmeny s dôrazom na otázky a odpovede

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 30.5.2019
  • JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová
  • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Nové trendy v získavaní zamestnancov v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

                   CRIF


               

Mediálny partner

education