Konferencia:
Zákonník práce 2019 - aktuálne témy a zmeny s dôrazom na otázky a odpovede
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Zákonník práce 2019 - aktuálne témy a zmeny s dôrazom na otázky a odpovede

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.15

Téma

Konferencia nabitá nielen informáciami o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce. Nezabudneme ani na zmeny v zákone o sociálnom a v zdravotnom poistení a takisto na novinky týkajúce sa zákona o službách zamestnanosti. Konferencia očami 3 lektoriek z praxe

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 30.5.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:00   JUDr. Alena Huťanová

Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva.

Právny rámec, definícia vyslania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti a zmeny pre rok 2019

Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním

Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vyslaní

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní

Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa

Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu - posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajín

Daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia

10:00 - 10:15 Prestávka s občerstvením

10:15 – 12:15   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce – aktuálne témy a zmeny

Zmeny peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2019, stupne náročnosti práce

Novela zákona o službách zamestnanosti a novela Zákonníka práce – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde

Novela Zákonníka práce – príspevok na rekreáciu, rekreačné poukazy, podmienky poskytovania

Novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov

Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa

Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2019 /mzdové zvýhodnenia, príplatky, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dovolenková a vianočná mzda/

Vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do druhej kategórie prác z hľadiska zdravotného rizika je stanovená nová povinnosť, vyplývajúca zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

12:15 - 13:15 Obed

13:15 - 15:15   Júlia Pšenková

Zmeny v zákone o sociálnom poistení, v zdravotnom poistení 

Zmeny v sociálnom poistení

Zmeny v zdravotnom poistení

Minimálna mzda

Odvody z dohôd dôchodcov 

15.15 - Tombola a ukončenie konferencie

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia, na ktorej sa určite nebudete nudiť. Konferencia nabitá nielen informáciami o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce. Nezabudneme ani na zmeny v zákone o sociálnom poistení a takisto na novinky týkajúce sa zákona o službách zamestnanosti. Konferencia očami 3 lektoriek z praxe. To všetko na jednom mieste už 30.5.2019.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia určená mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

zmeny v mzdovej učtárni, ročné zúčtovanie dane, zmeny v zákonníku práce, zmeny v oblasti miezd, zmeny v sociálnom poistení, zmeny v zdravotnom poistení, zmeny v dani zo závislej činnosti, úprava životného minima, gdpr pre personalistov

Lektori

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:00 | Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

10:00 – 10:15 | Prestávka s občerstvením

10:15 – 12:15 | Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

12:15 – 13:15 | Obed

13:15– 15:15 | Zmeny v zákone o sociálnom poistení, v zdravotnom poistení 

15:15 - Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Zákonník práce 2019 - aktuálne témy a zmeny s dôrazom na otázky a odpovede

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 30.5.2019
  • JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Júlia Pšenková
  • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Nové trendy v získavaní zamestnancov v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

           Hotel plejsywww.nadsme.sk        CRIFnethemba

marykay


               

Mediálny partner

education