Konferencia:
Zákon o športe - právne, účtovné a daňové aspekty

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Jedinečná konferencia venovaná právnym, účtovným a daňovým aspektom nového zákona o športe. Na konferencii sme sa venovali právnym vzťahom pri výkone športovej činnosti, problematike sponzorských zmlúv a zákonníku práce.

termín

Konferencia sa konala : 31.1.2017
Miesto: Bratislava

Partneri - Zákon o športe - právne, účtovné a daňové aspekty

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                

                       

   

Mediálny partner