Konferencia:
Transferové oceňovanie - Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Finančná správa sa čoraz častejšie zameriava na oblasť transferových cien, dodržiavanie princípu obvyklej resp. trhovej ceny a dodržiavanie princípu nezávislého vzťahu pri kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami. Rovnako je pod drobnohľadom správnosť transferovej dokumentácie, ktorú predložíte.

Cieľom konferencie bolo priblížiť účastníkom priebeh typickej daňovej kontroly zameranej na transferové ceny z pohľadu finančnej správy, daňových poradcov, ale i samotných spoločností, ktoré sú do transakcií zapojené.

termín

Konferencia sa konala : 11.4.2019
Miesto: Bratislava

Fotogaléria - Transferové oceňovanie - Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri - Transferové oceňovanie - Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                   v4tax 

                       

   marykay

Mediálny partner