Konferencia:
Transferové oceňovanie a transakcie medzi tuzemskými prepojenými osobami

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 189 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Na našej konferencii ste našli odpovede na problematické otázky ako je: Aké aspekty treba posudzovať pri službách, úveroch či transakciách s majetkom?

termín

Konferencia sa konala : 11.4.2016
Miesto: Bratislava