Konferencia:
Povinnosti, kontroly, pokuty a novinky z oblasti GDPR

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Skúsenosti po 2 rokoch praxe, prípadové štúdie a najčastejšie otázky to sú hlavné piliere konferencie. Upozorníme Vás na zmeny pre rok 2020, ktoré prinieslo nové usmernenie pre kamerové systémy. Pripravíme Vás na proces kontroly, upozorníme na posledne uložené pokuty. A čo nás čaká v oblasti GDPR v najbližšom období? Kedy vstúpi do platnosti mladší brat GDPR - e-privacy? Na čo si dať pozor a na čo sa vopred pripraviť?Zameriame sa aj na spracovanie osobných údajov zamestnancov týkajúcich sa zdravia v súvislosti s pandémiou. Komplexná odborná konferencia s praktickými radami a odporúčaniami.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 14.10.2020
Miesto: Bratislava

Program konferencie

  • 8:30 – 9:00

   Registrácia účastníkov s občerstvením

  • 9:00 – 10:30

   JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

   Spracovanie osobných údajov zamestnancov týkajúcich sa zdravia v súvislosti s pandémiou

   Kamerové systémy - nové usmernenie EDPB pre rok 2020

   • Povinnosti prevádzkovateľov pri používaní kamerových systémov.
   • Nastavenie lehôt na uchovávanie záznamu z kamier.
   • Potrebná dokumentácia.
   • Poskytovanie záznamu tretím osobám.

   Kontroly, výsledky kontrol

   Pokuty - efektívne predchádzanie pokutám, posledne uložené výrazné pokuty

  • 10:30 – 10:45

   Prestávka s občerstvením

  • 10:45 – 12:00

   JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

   Pokračovanie prednášky

  • 12:00 – 13:00

   Obed

  • 13:00 – 14:00

   Jakub Berthoty, LL.M, Dagital Legal

   E-privacy, cookies a sociálne siete

   • Aktuálna regulácia v zákone o elektronických komunikáciách
   • Zmeny, ktoré prinesie nové ePrivacy nariadenie
   • Prepojenie s GDPR a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
   • Sociálne siete – čo všetko funguje na báze cookies
  • 14:00 – 15:30

   Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko

   Workshop: Najčastejšie chyby pri aplikácii GDPR - prípadové štúdie

  • 15:30

   Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Skúsenosti po 2 rokoch praxe, prípadové štúdie a najčastejšie otázky to sú hlavné piliere konferencie. Upozorníme Vás na zmeny pre rok 2020, ktoré prinieslo nové usmernenie pre kamerové systémy. Pripravíme Vás na proces kontroly, upozorníme na posledne uložené pokuty. A čo nás čaká v oblasti GDPR v najbližšom období? Kedy vstúpi do platnosti mladší brat GDPR - e-privacy? Na čo si dať pozor a na čo sa vopred pripraviť? Komplexná odborná konferencia s praktickými radami a odporúčaniami.

Zameriame sa aj na spracovanie osobných údajov zamestnancov týkajúcich sa zdravia v súvislosti s pandémiou.

Odpovede (nielen) na uvedené otázky získate počas konferencie priamo od inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR - JUDr. Ireny Hudecovej v prepojení na prax právnickej kancelárie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Problematika ochrany osobných údajov sa týka širokého okruhu subjektov. Konferencia je určená predovšetkým tým záujemcov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s týmito oblasťami, najmä právnym zástupcom, zodpovedným osobám (vo vzťahu k ochrane osobných údajov) a osobám zodpovedným za IT bezpečnosť, manažérom, HR špecialistom, konateľom, majiteľom firiem a iným.

Lektori

JUDr. Irena Hudecová

JUDr. Irena Hudecová

dokončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. V roku 2007 úspešne zložila advokátske skúšky. Irena sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. Irena pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Jakub Berthoty LL.M

Jakub Berthoty LL.M

Jakub je autorom a realizátorom myšlienky advokátskej kancelárie úzko špecializovanej na oblasť súkromia a technológií. Okrem prípravy klientov na GDPR sa špecializuje na sektorálnu prípravu kódexov správania. Momentálne zastupuje pri príprave kódexov správania Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú bankovú asociáciu (SBA) a Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO).“

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 | Spracovanie osobných údajov zamestnancov týkajúcich sa zdravia v súvislosti s pandémiou, Kamerové systémy - nové usmernenie EDPB pre rok 2020

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00 | Kontroly, výsledky kontrol, Pokuty - efektívne predchádzanie pokutám, posledne uložené výrazné pokuty

12:00 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:00 | E-privacy

14:00 – 15:30 | Workshop: Najčastejšie chyby pri aplikácii GDPR - prípadové štúdie

15:30 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Apollo Hotel ****

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel

GPS súradnice

N 48° 09' 00.5'' E 17° 08' 00.2'' ‎

Mapa

Termíny a prihlásenie - Povinnosti, kontroly, pokuty a novinky z oblasti GDPR

 • Bratislava
 • 14.10.2020
 • JUDr. Irena Hudecová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová, Jakub Berthoty LL.M
 • 179 € + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.10.2020
 • JUDr. Irena Hudecová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová, Jakub Berthoty LL.M
 • 179 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia GDPR v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

  www.nadsme.sk        CRIFnethemba

marykay


               

Mediálny partner

education