Konferencia:
Pohľadávky v podnikateľskej praxi
Miesto
Termín

Konferencia:
Pohľadávky v podnikateľskej praxi

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Ďalší ročník úspešnej konferencie o pohľadávkach bude venovaný horúcim témam. Na problematiku sa pozrieme z právneho, daňového i psychologického hľadiska

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 10.10.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

Program konferencie:

8.30 – 9.00 – Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:15   Mgr. Zuzana MotúzováJUDr. Pavol Lacko LL.M.

GDPR vo vymáhaní pohľadávok

10:15 – 10:30 - Prestávka s občerstvením

10:30– 11:15   JUDr. Martina Kostková

Rok od veľkej exekučnej novely - plusy a mínusy "aprílových" zmien

 • Prednáška bude prebiehať formou príkladov, kedy sa bude porovnávať predchádzajúca a aktuálna právna úprava v rámci konkrétnych inštitútov (návrh na vykonanie exekúcie, splátkový kalendár, lehota na plnenie, odklad exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie, zmena súdneho exekútora) s dôrazom na pozitíva a negatíva zmien z praktického pohľadu.

11.15 – 12.00   Ing. Vladimír Ozimý

Daňové dopady pre manažment pohľadávok – najčastejšie príležitosti a hrozby

12.00 – 13.00 – Obed

13:00– 13:45   JUDr. Martina Kostková

Aktuálne zmeny v Exekučnom poriadku

Okruh subjektov, ktoré môžu podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora:

 • zánik povinnosti oprávneného mať vedený účet v banke,
 • kedy je možné zmeniť exekútora, ktorému bola vec náhodne pridelená?,
 • povinnosti štatutára poskytnúť exekútorovi súčinnosť,
 • zmeny v doručovaní upovedomenia o začatí exekúcie,
 • výška životného minima a nepostihnuteľné sumy pri zrážkach zo mzdy.

13.45 – 14.30   Martin Musil

Trendy roku 2018 v manažmente pohľadávok

Čo nás čaká a neminie na Slovensku, ale aj vo svete?

Ľudské zdroje v Collection:

 • koho naozaj potrebujem,
 • ako ho motivovať, a najmä
 • ako nájdem vhodného človeka.

Regulácia a Compliance:

 • čo sa na nás chystá v oblasti regulácie, ako sa na zmeny čo najlepšie pripraviť,
 • lokálna legislatíva vs. európska,
 • príklady extrémnej regulácie v praxi.

Technologické trendy v Collection:

 • inšpirujte sa a zmeňte Vaše vymáhanie,
 • čo hýbe svetom Collection,
 • na čo sa musíme pripraviť.

14.30- 14.45 – Prestávka s občerstvením

14:45– 15:30   PhDr. Ján Barica

Ako správne komunikovať s dlžníkmi - WORKSHOP

Počas workshopu nadobudnete zručnosti potrebné pri krízovej komunikácií s dlžníkmi.

Naučte sa komunikovať tak, aby ste boli úspešní!

15:30– 16:00   JUDr. Martina Kostková

Oddlženie vs. exekučné konanie 

   • Novela z marca 2017 – oddlženie fyzických osôb,
   • vyhlásenie oddlženia počas exekučného konania,
   • nedotknuteľné pohľadávky v oddlžení,
   • exekučné zrážky zo mzdy a vyhlásenie oddlženia – postup platiteľa mzdy.

16.00 - Tombola, ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Ďalší ročník úspešnej konferencie o pohľadávkach bude venovaný horúcim témam. Na problematiku sa pozrieme z právneho, daňového i psychologického hľadiska. Obsahom konferencie bude aj téma GDPR, daňové dopady na manažment pohľadávok, či samotné trendy v manažmente pohľadávok v tomto roku. Účastníkov konferencie určite zaujmú i informácie o aktuálnych zmenách v exekučnom poriadku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

majiteľom, výkonným riaditeľom, ekonómom, znalcom, analytikom, záujemcom o problematiku

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

gdpr vo vymáhaní pohľadávok, návrh na vykonanie exekúcie, splátkový kalendár, lehota na plnenie, odklad exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie, zmena súdneho exekútora, daňové dopady pre manažment pohľadávok, zmeny v exekučnom poriadku, exekučné konanie,

Lektori - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

PhDr. Ján Barica

PhDr. Ján Barica

Psychológ, kouč, supervízor, diagnostik, assessor pre výber a kariérny rast, tréner a odborný poradca pre marketing a predaj. Ako lektor absolvoval mnoho sociálno-psychologických výcvikov pre pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní a pracovníkov firiem nielen na Slovensku, ale i v Českej republike.

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Martin Musil

Martin Musil

Martin Musil je konateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Intrum Slovakia s.r.o. od februára 2015. Zároveň bol v máji 2015 zvolený za viceprezidenta ASINS (Asociácia slovenských inkasných agentúr). Pred tým zastával viacero pozícií v rámci skupiny EOS group kde pôsobil takmer 16 rokov. V období rokov 2011 až 2014 pôsobil ako COO zodpovedný za prevádzku a investície skupiny v Ruskej federácii a na Ukrajine. Zároveň zastrešoval 12 regionálnych kancelárii a 3 call centrá s viac ako 450-mi zamestnancami. Pred pôsobením v zahraničí takmer 10 rokov zastával v spoločnosti EOS KSI Slovensko pozície Head of Collection a Head of Operation. Taktiež bol súčasťou medzinárodného tímu zodpovedného za implementáciu nadnárodných IT projektov v rámci EOS group. Martin Musil je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity.

Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti. Vďaka svojim bohatým praktickým skúsenostiam patrí medzi vyhľadávaných lektorov.

Časový harmonogram - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:15 | GDPR vo vymáhaní pohľadávok 

10:15 – 10:30 | Prestávka s občerstvením

10:30 – 11:15 | Rok od veľkej exekučnej novely - plusy a mínusy "aprílových" zmien 

11:15– 12:00 | Daňové dopady pre manažment pohľadávok – najčastejšie príležitosti a hrozby

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 13:45 | Aktuálne zmeny v Exekučnom poriadku 

13:45– 14:30 | Trendy v roku 2018 v manažmente pohľadávok 

14:30 - 14:45 | Prestávka s občerstvením

14:45– 15:30 | Ako správne komunikovať s dlžníkmi - WORKSHOP

15.30 – 16.00 | Oddlženie vs. exekučné konanie

16.00 | Diskusia, tombola, ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 10.10.2018
 • JUDr. Martina Kostková, PhDr. Ján Barica, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Martin Musil, Ing. Vladimír Ozimý
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

Video

Partneri - Pohľadávky v podnikateľskej praxi

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

        Hotel plejsy            

 

                       

   marykay

Mediálny partner