Konferencia:
Pohľadávky v podnikateľskej praxi IV.

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 159 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

V poradí už 4. ročník konferencie zameranej na pohľadávky mohli zažiť účastníci v hlavnom meste. Záruku spokojnosti priniesli majstrovskí rečníci a súčasne experti v oblastiach pre vymáhanie, účtovanie či právo pohľadávok.

termín

Konferencia sa konala : 10.10.2013
Miesto: Bratislava

Partneri - Pohľadávky v podnikateľskej praxi IV.

Fotogaléria

Pred začiatkom konferencie, pripravení aj naši partneri... Pútavá prednáška "Postavenie avalistu (zmenkového ručiteľa)
na zmenke" v podaní JUDr. Branislava Jablonku.
Účtovný a daňový pohľad na pohľadávky
s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.
Konferencia v plnom prúde... "Workshop: Ako efektívne vymáhať pohľadávky?" Súdny exekútor - JUDr. Rudolf Krutý

Partneri konferencie