Konferencia:
Online konferencia: Zamestnávanie cudzincov tretích krajín – praktické skúsenosti

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály v online forme a PDF brožúru Čo robiť ako zamestnávateľ - Koronavírus a nastavenie firmy v hodnote 39 EUR

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 9:00 - 15:00

Téma

Novinky v legislatíve 2020, predĺženie pobytu, obnovenie pobytu, najčastejšie problémy a príklady z praxe! Na konferencii Vám 4 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície, inšpekcie práce a priamo imigračného špecialistu! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 2.4.2020
Miesto: ONLINE

Program konferencie

Program konferencie:

9:00 Začiatok online konferencie

9:00 - 9:45 Ing. Peter Varga, ÚPSVaR

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR

 • Aktuálna legislatíva a novinky v legislatíve 2020.
 • Zamestnanie v nedostatkových profesiách - zrýchlený proces, nové povinnosti zamestnávateľa pri zaškoľovaní od 1.1.2020.
 • Vybrané problémy v oblasti zamestnávania cudzincov.
 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

9:45 - 10:30 Mgr. Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Konanie o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania; legislatívne a administratívne zmeny v roku 2020

Lektor poskytne informácie o podmienkach obnovy prechodného pobytu na účel zamestnania a o zmenách v procese konania o pobyte v roku 2020.

10:30 - 10:40 Prestávka

10:40 - 11:25 Veronika Laginová, Imigračný špecialista

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty - krok za krokom ako zamestnať cudzinca

 • Jednotlivé kroky k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie.
 • Ako získať potrebné informácie.
 • Vyžadované dokumenty a špecifiká ich získavania.
 • Najčastejšie problémy.
 • Imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.
 • Obnova prechodného pobytu za účelom zamestnania.
 • Zmena zamestnávateľa.

11:25 - 12:10   JUDr. Lucia Sabová Danková, Inšpekcia práce

Zamestnávanie cudzincov – riziká a nelegálne zamestnávanie, praktické príklady

 • Rizikové aspekty zamestnávania cudzincov – získanie povolenia, predĺženie pobytu.
 • Praktické príklady nelegálneho zamestnávania cudzincov odhalené inšpektormi práce.
 • Tipy ako sa vyhnúť situáciám, ktoré môžu byť posúdené ako nelegálne zamestnávanie.
 • Zákaz prijať službu alebo prácu od dodávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva cudzincov

12:10 - 13:10 Prestávka

13:10 - 14:10 Ing. Peter Varga,  Mgr. Dominik Oslanec,  Veronika Laginová,  JUDr. Lucia Sabová Danková

BLOK OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Lektori z ÚPSVaR, Cudzineckej polície, inšpekcie práce a imigračný špecialista Vám zodpovedia všetky Vaše otázky.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám skúsenosti 4 odborníkov z praxe. Do detailov vedené prednášky, skúsenosti z praxe a odporúčania lektorov ÚPSVaR, cudzineckej polície a priamo imigračného špecialistu. Upozorníme Vás na zmeny a novinky v legislatíve.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Lektori

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Veronika Laginová

Veronika Laginová

Veronika študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako konateľka v spoločnosti Fajbee, s. r. o. Zameriava sa na asistenciu pri získaní všetkých prechodných druhov pobytu, trvalého a dlhodobého pobytu - pomoc pri hľadaní ubytovania pre cudzincov - poskytovanie poradenstva v oblasti relokácie a imigrácie cudzincov na území SR - asistencia pri získaní víz pre cudzincov alebo občanov SR do zahraničia.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Časový harmonogram

9:00 | Začiatok online konferencie

9:00 – 9:45 | Zamestnávanie cudzincov tretích krajín v SR

9:45 – 10:30 | Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

10:30 – 10:40 | Prestávka

10:40 – 11:25 | Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty - krok za krokom ako zamestnať cudzinca

11:25 – 12:10 | Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - prípadové štúdie

12:10 – 13:10 | Prestávka

13:10 – 14:10 | BLOK OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Termíny a prihlásenie - Online konferencia: Zamestnávanie cudzincov tretích krajín – praktické skúsenosti

 • ONLINE
 • 2.4.2020
 • Ing. Peter Varga, Mgr. Dominik Oslanec, Veronika Laginová, JUDr. Lucia Sabová Danková
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri

Organizátori

Partneri

  

             

         

 

   

Mediálny partner