Konferencia:
Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia Vám poskytla prehľad o zmenách v odpadoch po 1.1.2020, o zmenách v nakladaní s odpadmi, sankciách a kontrolách. Na Vaše otázky odpovedali odborník Ing. Peter Gallovič a hlavná inšpektorka SIŽP Ing. Jarmila Ďurďovičová.

termín

Konferencia sa konala : 11.2.2020
Miesto: Bratislava

Fotogaléria - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Záznam

Partneri - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                  

epasizip

                       

       

Mediálny partner