Konferencia:
Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly
Miesto
Termín

Konferencia:
Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia Vám poskytne prehľad o zmenách v odpadoch po 1.1.2019, o zmenách v nakladaní s odpadmi, sankciách a kontrolách. Na Vaše otázky bude odpovedať odborník Ing. Peter Gallovič a hlavná inšpektorka SIŽP Ing. Jarmila Ďurďovičová.

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 13.2.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Program konferencie

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30   Ing. Peter Gallovič

Aktuálne otázky odpadového hospodárstva

 • Prehľad aktuálneho stavu právnych predpisov odpadového hospodárstva platného od 1.1.2019.
 • Základné povinnosti držiteľa odpadov.
 • Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.
 • Základné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku – všeobecné.
 • Povinnosti výrobcu obalov a možnosti ich plnenia.
 • Nakladanie s komunálnymi odpadmi a povinnosti obcí.

10:30 – 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00   Ing. Jarmila Ďurďovičová

Kontrola povinností podľa zákona o odpadoch

 • Postavenie a úlohy SIŽP v životnom prostredí.
 • Kontrolná činnosť inšpekcie odpadového hospodárstva.
 • Kontrolné zistenia.

12:00 – 13:00 Obed

13:00 - 15:00   Ing. Peter Gallovič,  Ing. Jarmila Ďurďovičová

Diskusia - čas pre Vás a Vaše otázky

15.00 - Tombola, ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave odpadového hospodárstva a zmenách platných pre rok 2019. Zároveň sa dozviete o kontrolnej činnosti inšpekcie odpadového hospodárstva.

Viete aké máte práva a povinnosti, ako prebiehajú kontroly a aké sú najčastejšie problémy v praxi?

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 uložená pokuta až do výšky 250 000 EUR?

Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na Vaše otázky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Lektori - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Jarmila Ďurďovičová

Ing. Jarmila Ďurďovičová

Hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia  životného prostredia. Vyštudovala Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 1992 začala pracovať v  Slovenskej inšpekcii  životného prostredia ako inšpektorka inšpekcie odpadového hospodárstva. Od roku 2002 pôsobí vo funkcii hlavnej inšpektorky útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva. Na SIŽP viedla dva projekty PHARE, zamerané na činnosť  inšpekcie, zúčastňuje sa projektov IMPEL (sieť environmentálnych inšpekčných orgánov EÚ ), zameraných na rôzne oblasti odpadového hospodárstva najmä však na cezhraničný pohyb odpadov. V rámci koordinovania činnosti inšpekcie odpadového hospodárstva a odhaľovania nezákonného nakladania s odpadmi spolupracuje najmä s políciou SR a colnými orgánmi. Je spoluautorkou Komentáru k zákonu o odpadoch.

Časový harmonogram - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 | Aktuálne otázky odpadového hospodárstva

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00 | Kontrola povinností podľa zákona o odpadoch 

12:00 – 13:00 | Prestávka s občerstvením

13:00 – 15:00 | Diskusia - čas pre Vás a Vaše otázky

15:00 | Tombola, ukončenie konferencie

Miesto konania - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Termíny a prihlásenie - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 13.2.2019
 • Ing. Peter Gallovič, Ing. Jarmila Ďurďovičová
 • 165 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Video

Záznam

Partneri - Odpady po 1.1.2019 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                  

epasizip

                       

       

Mediálny partner