Konferencia:
Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy
Miesto
Termín

Konferencia:
Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 99 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby konferencie.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-12.30

Téma

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie ochrany pred požiarmi v zmysle aktuálnej legislatívy.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.11.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

Program konferencie:

8.30 – 9.00 – Prezentácia účastníkov s občerstvením

9.00 – 10.20   mjr. Ing. Renáta Dvončová, vedúca oddelenia protipožiarnych kontrol, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy

Legislatíva v ochrane pred požiarmi

 • Právny rámec: zákon a vykonávacie vyhlášky
 • Vymedzenie základných pojmov – požiar, požiarne zariadenie
 • Povinnosti právnických osôb – preventívne protipožiarne prehliadky, školenia zamestnancov,  dokumentácia ochrany pred požiarmi, požiarne a požiarnotechnické zariadenia, nebezpečenstvo vzniku požiarov + opatrenia na zdolávanie.
 • Nedodržanie povinností = ukladanie sankcií orgánom štátneho požiarneho dozoru.

10.20 – 10.40 Prestávka s občerstvením

Spoločnosti Siniat a Promat patria do belgickej skupiny ETEX.

10.40 – 11.20   Ing. Vladimír Kordoš, PROMAT

WORKSHOP: PROMAT - Systémy pasívnej požiarnej ochrany

V rámci týchto systémov sa jedná o:

 • Systémy požiarnej ochrany oceľových konštrukcií
 • Požiarno-deliace konštrukcie
 • VZT potrubia s požiarnou odolnosťou
 • Požiarne prestupy

11.20 – 12.00   Jaroslav Antal, SINIAT, technický manažér predaja

WORKSHOP: SINIAT - Systémy suchej výstavby s požiarnou odolnosťou

Siniat od roku 2016 ako prvý výrobca profesionalnych systémov suchej výstavby priviedol na trh komplexné riešenia označené CE v zhode s nariadením EÚ o stavebných výrobkoch CPR.

Prednáška sa bude týkať predstavenia týchto systémov so zameraním na požiarnu odolnosť a akustiku:

 • Obklad stien SDK
 • Predsadené steny kotvené a voľnestojace
 • Priečky
 • Podhľady, aj samonosné
 • Podkrovia
 • Šachty
 • Obklady drevených a oceľových konštrukcií

12.00 – 12.30 Občerstvenie

12.30 - Ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie ochrany pred požiarmi v zmysle aktuálnej legislatívy. Poukážeme tiež na najčastejšie chyby z praxe a sankcie, ktoré z nich plynú. Účastníkov oboznámime s najnovšími trendmi v oblasti aktívnej i pasívnej požiarnej ochrany.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom požiarnej ochrany, referentom požiarnej ochrany, technikom požiarnej ochrany, osobám spôsobilým zabezpečovať požiarnu ochranu a požiarnu prevenciu, vlastníkom a správcom bytových domov, ako aj všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku

Lektori - Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

mjr. Ing. Renáta Dvončová

mjr. Ing. Renáta Dvončová

Ing. Vladimír Kordoš

Ing. Vladimír Kordoš

Jaroslav Antal

Jaroslav Antal

Časový harmonogram - Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:20 | Legislatíva  v ochrane pred požiarmi

10:20 – 10:40 | Prestávka s občerstvením

10:40 – 11:20 | WORKSHOP: PROMAT - Systémy pasívnej požiarnej ochrany

11:20 – 12:00 | WORKSHOP: SINIAT - Systémy suchej výstavby s požiarnou odolonosťou

12:00 – 12:30 | Prestávka s občerstvením

12:30 - | Ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 13.11.2018
 • mjr. Ing. Renáta Dvončová, Ing. Vladimír Kordoš, Jaroslav Antal
 • 99 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri - Ochrana pred požiarmi 2018 - aktuálne povinnosti a trendy

Organizátori konferencie

       

Partneri konferencie 

                  

            

    

       

Mediálny partner