Konferencia:
Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP po 1.1.2020

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

17.10.2019 sa v priestoroch hotela Loft konala konferencia zameraná na najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP po 1.1.2020. Ing. Peter Horniaček a Eva Mihálova z MF SR na praktických príkladoch vysvetlili kľúčové zmeny v daniach schválené pre rok 2020.

termín

Konferencia sa konala : 17.10.2019
Miesto: Bratislava

Partneri - Najdôležitejšie zmeny v DPH a DzP po 1.1.2020

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partner