Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 24.11.2020
Miesto: ONLINE

Program konferencie

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov

 • 9:00

  Začiatok konferencie/ online prenos

 • 9:00 – 10:30

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

 • 10:30 – 10:40

  Prestávka

 • 10:40 – 12:00

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:30

  Júlia Pšenková

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021

  • Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2021.
  • Sadzby poistného.
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN.
  • Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.
  • Dôchodkový vek a minimálny dôchodok v roku 2021.
  • Činnosť športového odborníka a sociálne poistenie od 1.1.2021.

  Zmeny v Zákonníku práce

  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky.
  • Mzdové zvýhodnenia a ich sadzby.

  Zákon o dani z príjmov

  • Sadzba dane.
  • Daňový bonus na dieťa.
  • Daňový bonus na úroky.
  • Nezdaniteľné časti na daňovníka, manžela/ku, kúpele, DDS.
  • Zmeny v tlačivách a ich zasielanie.
 • 14:30 – 16:00

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2021

  • Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2021 je zameraná predovšetkým na:
  • zamedzenie daňových únikov predovšetkým pri dani z pridanej hodnoty formou, ale aj pri dani z príjmov - zvýšením efektivity vykonávaných daňových kontrol a zavedením tzv. simultánnych daňových kontrol u subjektov, ktoré sú napojené v obchodnom reťazci v rámci jednej daňovej kontroly a pri dani z príjmov - kontrola závislých osôb v rámci preverovaného obchodného kontraktu.
  • podporu dobrovoľného a včasného platenie do skupín A, B a C daňových povinností - formou zefektívnenia uplatnenie indexu daňovej spoľahlivosti predovšetkým zverejnením benefitov pre každú skupinu zaradených subjektov do A, B a C (prehodnotenie doterajších skupín) tak pre disciplinovaný subjekt ako aj pre nezodpovedné subjekty.
  • úprava sankčného systému - sprísnenie sankcií voči nedisciplinovaným daňovým subjektom a zľavnenie sankcií voči spoľahlivým subjektom (ako jeden z benefitov).
 • 16:00

  Ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. 
Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. 
Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková a Júlia Pšenková.

Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

najdôležitejšie legislatívne zmeny v roku 2020, pripravované legislatívne zmeny od 1.1.2021, zmeny v dani z pridanej hodnoty, v dani z príjmov, v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení a v zdaňovaní dividend, osobitný odvod dane, uplatnenie paušálnych výdavkov, registračné poplatky automobilov, kontrolované transakcie, zadržanie nadmerného odpočtu, prenos daňovej povinnosti, samozdanenie pri dovoze, odvodová úľava,

Lektori

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov

9:00 | Začiatok konferencie/ online prenos

9:00 – 10:30 | Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

10:30 – 10:40 | Prestávka

10:40 – 12:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

12:00 – 13:00 | Prestávka

13:00– 14:30 | Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti, zmeny v ZP, v zákone o rodičovskom príspevku

14:30– 16:00 | Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

16:00 | Ukončenie konferencie

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel MercureHotel MercureHotel MercureHotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

 • ONLINE
 • 24.11.2020
 • Ing. Milan Kúdela, Júlia Pšenková, Ing. Božena Jurčíková
 • 169 € + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.1.2021
 • Ing. Milan Kúdela, Júlia Pšenková, Ing. Božena Jurčíková
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partner