Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 11. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Každoročne, pre veľký záujem, usporiadavame konferenciu zameranú na najdôležitejšie legislatívne zmeny, v niekoľkých termínoch. Znovu ste mali možnosť načerpať všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň.

termín

Konferencia sa konala : 29.11.2018
Miesto: Žilina

Fotogaléria - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 11. ročník

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 11. ročník

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partner