Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník
Miesto
Termín

Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2019. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 15.1.2019
Miesto: Nitra

Program konferencie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov

9:00– 10:30  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o dani z príjmov 

10:30 – 11:00- Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty 

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 - 13:10 - Prezentácia produktu Verlag Dashöfer: Online portál - Účtovníctvo a dane - Ing. Nadežda Fuksová

13:10 – 13:40 Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o účtovníctve 

13:40– 14:40   Ing. Martina Švaňová

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky.
 • Príplatok za prácu nadčas.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu.
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.
 • mzdové zvýhodnenie za sťažené pracovné prostredie.
 • Pracovná pohotovosť.
 • Odstupné a odchodné.
 • Maximálny vymeriavacie základy pre odvody do sociálnej poisťovne.
 • Maximálne denné vymeriavacie základy pre náhradu príjmu a pre PN.
 • Odvodová úľava pre zdravotné poistenie a sociálne poistenie.
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka.
 • Nezdaniteľná časť na manželku (manžela).
 • Daňový bonus na deti.
 • 13 a 14. plat.
 • Nepostihnuteľné časti čistej mzdy pri výpočte zrážok zo mzdy.

14:40 - 14:55 - Prestávka s občerstvením

14:55 – 16:10  Ing. Božena Jurčíková

Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

 • Informácia o novelách daňového poriadku v priebehu roka 2018.
 • Hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti prvýkrát v roku 2018 (zaradenie daňových subjektov do skupín podľa ich daňovej disciplíny, poskytovanie osobitných daňových režimov pre daňové subjekty zaradené do jednotlivých stupňov daňovej spoľahlivosti, zasielanie oznámenia o osobitných daňových režimoch, na ktoré je daňový subjekt oprávnený, zverejnenie osobitných daňových režimov podľa jednotlivých stupňov daňovej spoľahlivosti).
 • Dokazovanie vo vyrubovacom konaní, priebeh predkladania pripomienok a dôkazov k zisteniam z daňovej kontroly vo vyrubovacom konaní, určenie lehoty na vykonanie dokazovania vo vyrubovacom konaní od 1.1.2018, možnosť jej predĺženia.
 • Sprísnené podmienky na vrátenie daňového preplatku.
 • Súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov.

16:10 - Ukončenie a tombola

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2019. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 
Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia. 
Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková a Ing. Martina Švaňová.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

najdôležitejšie legislatívne zmeny v roku 2018, zmeny v dani z pridanej hodnoty, v dani z príjmov, v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení a v zdaňovaní dividend, osobitný odvod dane, uplatnenie paušálnych výdavkov, registračné poplatky automobilov, kontrolované transakcie, zadržanie nadmerného odpočtu, prenos daňovej povinnosti, samozdanenie pri dovoze, odvodová úľava,

Lektori - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Časový harmonogram - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Zmeny v zákone o dani z príjmov

10:30 – 11:00 | Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 13:30 | Zmeny v oblasti účtovníctva

13:30– 14:30 | Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

14:30 - 14:45 | Prestávka s občerstvením

14:45– 16:00 | Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

Miesto konania - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Hotel MIKADO****

Hollého 11

949 01 Nitra

Hotel Mikado Hotel Mikado Hotel Mikado Hotel Mikado

GPS súradnice

N 48°18'24.5" E 18°04'38.6" ‎

Navigácia z BA

 • Z Bratislavy po ceste D1, smer Trnava, Žilina
 • Použite výjazd Trnava na R1, smer Nitra
 • Použite výjazd Nitra Západ na R1A, smer Nitra
 • Použite výjazd Nitra Mlynárce, smer Bratislavská ulica
 • Na kruhovom objazde použite 3. výjazd, smer Štúrova ulica
 • Na svetelnej križovatke odbočte vpravo, smer Hollého ulica
 • Po 250m je odbočka do ľava k hotelu - Hollého 1496/11, 94901 Nitra – Staré Mesto, Slovenská republika
 • Parkovanie je možné na hotelovom parkovisku alebo na prístupovej ceste

Navigácia z autobusovej a železničnej stanice

 • Zamierte na sever – na Staničná, smerom na – Cintorínska
 • Odbočte doľava – na Cintorínska
 • Odbočte doprava - na Železničiarska
 • Z kruhového objazdu zíďte zjazdom 1 – na Hollého
 • Hollého 1496/11, 94901 Nitra – Staré Mesto, Slovenská republika

Mapa

LOFT Hotel Bratislava ****

Štefánikova 4

811 05 Bratislava

LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava

GPS súradnice

N 48° 09' 07.4'' E 17° 06' 26.1'' ‎

Mapa

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Nitra
Hotel MIKADO**** Hollého 11 949 01 Nitra
 • 15.1.2019
 • Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Martina Švaňová
 • 169 € + DPH
Input:
 • Bratislava
LOFT Hotel Bratislava **** Štefánikova 4 811 05 Bratislava
 • 17.1.2019
 • Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Martina Švaňová
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Fotogaléria

Video

Záznam

Partneri - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2019 - 12. ročník

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partner