Konferencia:
KONTROLA dodržiavania GDPR
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
KONTROLA dodržiavania GDPR

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Cieľom tejto konferencie je previesť Vás možným procesom kontroly a poskytnúť Vám praktické rady ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou. Konferencia spojená s praktickým workshopom.

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 20.2.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie - KONTROLA dodržiavania GDPR

Program konferencie:

8:30 – 9:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:30 - JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Ako sa pripraviť na kontrolu

Zaujímajú vás podrobnosti o procese kontroly spracúvania osobných údajov? Poznáte svoje práva a povinnosti pri kontrole vykonávanej úradom? Zaujímajú vás právomoci a povinnosti úradu pri výkone kontroly? Viete, ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz počas jej priebehu? Chcete sa dozvedieť, na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava a aké pochybenia kontrolovaných osôb (prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov) zisťuje najčastejšie?

Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov zabezpečuje Úrad aj prostredníctvom kontrol.

 • Viete ako taká kontrola prebieha?
 • Kto môže byť kontrolovanou osobou?
 • Čo všetko môže úrad kontrolovať?
 • Čo všetko môže byť podnetom na vykonanie kontroly?
 • Aké sú jednotlivé fázy a postup v priebehu kontroly?
 • Aké sú vaše práva a povinnosti?
 • Čo je výsledkom kontroly?
 • Kedy je ukončená?
 • Aký je vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov?
 • Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?

10:30 - 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:00 - JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Ako sa pripraviť na kontrolu - Pokračovanie prednášky

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:00 - JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

Čas pre Vaše otázky - jedinečná príležitosť, ako lektorke položiť Vašu otázku a nájsť ideálne riešenie pre Vašu firmu

14:00 – 15:00 - Mgr. Zuzana Motúzová, AK Motúzová

Workshop: Najčastejšie chyby pri aplikácii GDPR

15:00 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Viete, ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz počas jej priebehu? Chcete sa dozvedieť, na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava a aké pochybenia kontrolovaných osôb (prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov) zisťuje najčastejšie?

Odpovede (nielen) na uvedené otázky získate počas konferencie priamo od inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR - JUDr. Ireny Hudecovej.

Program konferencie dopĺňa praktický Workshop: Najčastejšie chyby pri aplikácii GDPR.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - KONTROLA dodržiavania GDPR

majiteľom, konateľom, personalistom

Lektori - KONTROLA dodržiavania GDPR

JUDr. Irena Hudecová

JUDr. Irena Hudecová

dokončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. V roku 2007 úspešne zložila advokátske skúšky. Irena sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. Irena pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Časový harmonogram - KONTROLA dodržiavania GDPR

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Ako sa pripraviť na kontrolu

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00 | Ako sa pripraviť na kontrolu - Pokračovanie prednášky

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 14:00 | Čas pre Vaše otázky

14:00– 15:00 | Workshop: Najčastejšie chyby pri aplikácii GDPR

15:00 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - KONTROLA dodržiavania GDPR

LOFT Hotel Bratislava ****

Štefánikova 4

811 05 Bratislava

LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava

GPS súradnice

N 48° 09' 07.4'' E 17° 06' 26.1'' ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku SAV: 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93,83,84
 • SEMR: z Dúbravky na zástavku SAV: 93,83,84,212

Mapa

Termíny a prihlásenie - KONTROLA dodržiavania GDPR

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 20.2.2019
 • JUDr. Irena Hudecová, Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - KONTROLA dodržiavania GDPR

Video

Konferencia GDPR v Bratislave

Záznam

Partneri - KONTROLA dodržiavania GDPR

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

  www.nadsme.sk        CRIFnethemba

marykay


               

Mediálny partner

education