Konferencia:
IFRS - zmeny a novinky pre rok 2019
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
IFRS - zmeny a novinky pre rok 2019

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 299 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Konferencia venovaná problematike medzinárodných účtovných štandardov a noviniek pre rok 2019. Prednášky, prípadové štúdie, čas pre Vaše otázky - všetko pod vedením medzinárodne uznávanej lektorky Doc. Ing. Lenky Krupovej, PhD. MBA.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 26.4.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo

V marci 2018 prijala IASB nový Koncepčný rámec, ktorý nadobudne účinnosť v januári 2020. Koncepčný rámec je základným teoretickým východiskom či už pre IASB pri tvorbe nových IFRS, ako aj pre účtovné jednotky pri aplikácii štandardov, najmä v situáciách, keď pre určitý problém neexistuje v IFRS riešenie a spoločnosť si účtovnú politiku musí sama vytvoriť.

Koncepčný rámec má teraz 86 strán a 8 kapitol:

 • Kapitola 1: Cieľ všeobecného finančného vykazovania
 • Kapitola 2: Kvalitatívne charakteristiky účtovných informácií
 • Kapitola 3: Účtovná závierka a vykazujúca jednotka
 • Kapitola 4: Prvky účtovnej závierky
 • Kapitola 5: Vykazovanie v účtovných výkazoch a vyradenie z účtovných výkazov
 • Kapitola 6: Oceňovanie
 • Kapitola 7: Prezentácia a zverejnenie
 • Kapitola 8: Koncepty kapitálu a zachovanie kapitálu

Konferencia prináša prehľad zmien oproti súčasnému Koncepčnému rámcu, ktorý bol prijatý v roku 1989 a čiastočne novelizovaný v roku 2010. Zmeny sa týkajú najmä nových definícií prvkov účtovnej závierky a nových oceňovacích základní.

IFRS 16 Lízingy

V januári 2019 nadobudol účinnosť IFRS 16 Lízingy, ktorý výrazným spôsobom zmenil vykazovanie lízingu u nájomcu. Všetky lízingy, ktoré boli predtým operatívne, sa budú po novom vykazovať v súvahe nájomcu.

Obsahom konferencie bude vysvetlenie požiadaviek nového štandardu vrátane prípadovej štúdie, ktorá sa zameria na možné prístupy k prechodu na nový štandard v roku 2019. Existujú tri možné spôsoby prechodu na nový štandard; štúdia poukáže na výhody a nevýhody každého z možných prístupov.

Ide o plne retrospektívny prístup (kde sa prepracovávajú aj účtovné výkazy minulého obdobia) a tzv. modifikovaný retrospektívny prístup (v ktorom sa dopady nového štandardu premietnu v roku 2019). Modifikovaný retrospektívny prístup má dve varianty, ktoré sa vzájomne líšia v oblasti ocenenie aktív, ktoré sú predmetom lízingu.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:30 Prednáška

10:30 – 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:15 Prednáška - pokračovanie

12:15 – 13:00 Obed

13:00 – 14:30 Prednáška - pokračovanie

14:30 – 15:00 Diskusia - čas pre Vaše otázky

15:00 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia venovaná problematike medzinárodných účtovných štandardov a noviniek pre rok 2019. Aké zmeny nastali v Koncepčnom rámci pre finančné účtovníctvo a ako si prakticky poradiť s IFRS 16 – Lízingy. Renomovaná a uznávaná lektorka Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD. MBA Vám počas prednášky a diskusie poskytne vyčerpávajúce odpovede na Vaše otázky a podelí sa s cennými praktickými skúsenosťami.

Prenájom alebo lízing využíva každá spoločnosť, preto sa nový štandard IFRS 16 bude dotýkať všetkých.

 • Ako ovplyvní nový štandard účtovnú závierku?
 • Čo treba pripraviť?
 • Poznáte výnimky z IFRS 16?
 • Kľúčové dopady na finančné, prevádzkové a obchodné procesy!
 • Nečakané daňové dopady!

Renomovaná a uznávaná lektorka nielen v SR, v ČR ale aj  v zahraničí - Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD. MBA Vám počas prednášky a diskusie poskytne vyčerpávajúce odpovede na Vaše otázky a podelí sa s cennými praktickými skúsenosťami. Poukáže na výhody a nevýhody prechodu na nový štandard!

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Ekonómom, účtovníkom, finančným riaditeľom, konateľom, riaditeľom, všetkým záujemcom o problematiku medzinárodných účtovných štandardov.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

medzinárodné účtovné štandardy, ifrs, lízing, výnosy zmlúv so zákazníkmi, účtovanie finančných nástrojov, klasifikácia finančných aktív, oceňovanie finančných aktív, kritériá zmluvných cash flows, kritériá biznis modelu, klasifikácia finančných záväzkov, oceňovanie finančných záväzkov, očakávané úverové straty, zmeny v hedgingu

Lektori

Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD.

Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD.

Anglia Ruskin University, Veľká Británia

Autorka niekoľkých kníh týkajúcich sa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a mnohých odborných článkov na tému IFRS. Verejnosti je známa aj vďaka rozsiahlej prednáškovej činnosti. Lektorka je členkou európskej asociácie účtovníkov...

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Prednáška

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 | Prednáška - pokračovanie

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:30 | Prednáška - pokračovanie

14:30 - 15.00 | Diskusia - čas pre Vaše otázky

15.00 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Termíny a prihlásenie - IFRS - zmeny a novinky pre rok 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 26.4.2019
 • Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD.
 • 299 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

      Hotel plejsy              

                       

   

Mediálny partner