Konferencia:
Najdôležitejšie zmeny v IFRS - praktické príklady, legislatívne zmeny, dopady na podnikateľskú prax

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 299 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Konferencia zameraná na najvýraznejšie a očakávané zmeny v medzinárodných účtovných štandardoch pre rok 2018 a 2019. Na konferencii vystúpili 3 renomovaní odborníci, ktorí Vám predstavili nový štandard IFRS 9 – finančné nástroje IFRS 16 - Lizingy, a takisto ukázali zmeny v IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. 

termín

Konferencia sa konala : 13.4.2018
Miesto: Bratislava

Fotogaléria - Najdôležitejšie zmeny v IFRS - praktické príklady, legislatívne zmeny, dopady na podnikateľskú prax

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri - Najdôležitejšie zmeny v IFRS - praktické príklady, legislatívne zmeny, dopady na podnikateľskú prax

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

      Hotel plejsy              

                       

   

Mediálny partner