Konferencia:
GDPR a interné smernice vo verejnej správe
Miesto
Termín

Konferencia:
GDPR a interné smernice vo verejnej správe

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 110 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-12.45

Téma

Jedinečná konferencia, ktorá učastníkom prinesie odpovede na otázky týkajúce sa povinnosti vydávania interných smernic v súlade s ochranou osobných údajov (GDPR). Zaroveň naši lektori na praktických príkladoch ponúknu bezchybné vytvorenie takýchto smerníc.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 25.10.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - GDPR a interné smernice vo verejnej správe

Program konferencie:

8:30 – 9:00  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:40   Marek Šmid, MAPLE & FISH

Hlavné povinnosti pre orgány verejnej správy v zmysle GDPR

 • Prednáška sa bude týkať povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi pri ochrane osobných údajov v zmysle GDPR so zameraním na dokumentáciu, ktorou je prevádzkovateľ povinný disponovať. Pôjde najmä o:

  • Interné smernice na ochranu osobných údajov.
  • Zmluvy so sprostredkovateľom.
  • Písomné súhlasy so spracovaním osobných údajov.
  • Dokumenty týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov.

10:30 – 10:45  Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15   Ing. Hedviga Vadinová

Interné smernice vo verejnej správe

 • Legislatívny rámec úpravy vedenia účtovníctva v subjektoch verejnej správy.
 • Úloha a miesto interných smerníc vo verejnej správe. Kedy je účtovná jednotka povinná internú smernicu vydať v súlade s právnym predpisom, a kedy má účtovná jednotka možnosť sa rozhodnúť či a ako internú smernicu v danej oblasti pre svoje podmienky upraví.
 • Druhy a obsah interných smerníc v dennej praxi účtovnej jednotky verejnej správy.
 • Najčastejšie porušenia legislatívy a pochybenia účtovných jednotiek s dôrazom na interné smernice z pohľadu audítora.
 • Praktické zostavenie internej smernice vo vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov pre Vašu účtovnú jednotku si odnesiete so sebou hotové, pripravené na schválenie a denné použitie v praxi.

12:15 – 12:45  Prestávka s občerstvením

12:45 – Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Jedinečná konferencia, ktorá učastníkom prinesie odpovede na otázky týkajúce sa povinnosti vydávania interných smernic v súlade s ochranou osobných údajov (GDPR). Zaroveň naši lektori na praktických príkladoch ponúknu bezchybné vytvorenie takýchto smerníc.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - GDPR a interné smernice vo verejnej správe

Konferencia je určená starostom, primátorom, prednostom, riaditeľom, zástupcom riaditeľa.

Lektori - GDPR a interné smernice vo verejnej správe

Ing. Hedviga Vadinová

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Marek Šmid

Marek Šmid

MAPLE & FISH  

Časový harmonogram - GDPR a interné smernice vo verejnej správe

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 | Hlavné povinnosti pre orgány verejnej správy v zmysle GDPR

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 | Interné smernice vo verejnej správe

12:15 – 12:45 | Občerstvenie

12:45 | Ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - GDPR a interné smernice vo verejnej správe

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 25.10.2018
 • Ing. Hedviga Vadinová, Marek Šmid
 • 110 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri - GDPR a interné smernice vo verejnej správe

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

                   

www.nadsme.skCRIF 

               

Mediálny partner

education