Prehľad konferencií

Aktuálne konferencie

Stavebníctvo

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-14.40

Viac informácií a registrácia

Téma

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zákone o odpadoch na rok 2020. Aktuálny stav Informačného systému odpadového hospodárstva. Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov. 3 základné piliere novej odbornej konferencie, ktorá prepája legislatívu a prax. Na vaše otázky budú odpovedať 3 odborníci: Ing. Peter Gallovič, Ing. Ivan Kapitáň (MŽP SR) a Peter Socháň.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 28.1.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte odpovede na otázky, s ktorými sa stretávate vo vašom podnikaní.  Aké sú najčastejšie pochybenia v stavebných zmluvách a ako riešiť reklamácie v stavebníctve? Ako predchádzať vzniku pohľadávok a ako riešiť poistenie v stavebníctve? Lektori z praxe Vám tiež poradia ako postupovať pri kontrolách z inšpektorátu práce na stavbách s dôrazom na kontrolu zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 12.2.2020
Miesto: Bratislava