Prehľad konferencií

Aktuálne Konferencie

Mzdy a personalistika

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 9:00 - 13:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Neprehliadnite zmeny, ktoré platia od 30.7.2020! Postupy a princípy vysielania a prijímania zamestnancov podstatným spôsobom mení novela Zákonníka práce.  Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky. Vysielanie zamestnancov z pohľadu zmien v Zákonníku práce a z pohľadu NIP.  Prehľad v problematike Vám prinesú počas online konferencie obľúbené lektorky. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 23.6.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Novinky v legislatíve 2020, predĺženie pobytu, obnovenie pobytu, najčastejšie problémy a príklady z praxe! Na konferencii Vám 4 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície, inšpekcie práce a priamo imigračného špecialistu! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 29.9.2020
Miesto: Bratislava