Prehľad konferencií

Aktuálne konferencie

Marketing a predaj

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-14.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom konferencie je pripraviť Vás na 4 rôzne kontroly vo firme – GDPR, SOI, BOZP, Inšpektorát práce. Prevedieme Vás priebehom jednotlivých kontrol. A upozorníme Vás na sankcie a pokuty za nesplnenie si povinností!

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.4.2019
Miesto: Bratislava