Prehľad konferencií

Aktuálne konferencie

BOZP, enviro, revízie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-14.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom konferencie je pripraviť Vás na 4 rôzne kontroly vo firme – GDPR, SOI, BOZP, Inšpektorát práce. Prevedieme Vás priebehom jednotlivých kontrol. A upozorníme Vás na sankcie a pokuty za nesplnenie si povinností!

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.4.2019
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 1.10.2019
Miesto: Bratislava