Prehľad konferencií

Aktuálne konferencie

BOZP, enviro, revízie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-14.40

Viac informácií a registrácia

Téma

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zákone o odpadoch na rok 2020. Aktuálny stav Informačného systému odpadového hospodárstva. Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov. 3 základné piliere novej odbornej konferencie, ktorá prepája legislatívu a prax. Na vaše otázky budú odpovedať 3 odborníci: Ing. Peter Gallovič, Ing. Ivan Kapitáň (MŽP SR) a Peter Socháň.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 28.1.2020
Miesto: Bratislava