Prehľad konferencií

Aktuálne Konferencie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 49 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 14:00-16:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Čo nás čaká a čo sa pripravuje v novom školskom roku 2020/2021? Príďte sa dozvedieť viac pred začiatkom školského roku od našich renomovaných lektorov.  Nebude chýbať ani čas a priestor pre Vaše otázky. Pripojte sa k nám na tejto jedinečnej online konferencii a buďte informovaní v bezpečí vášho domova alebo kancelárie. Pripojíte sa cez online platformu ZOOM.    

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 26.8.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 119 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-14.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Aktuálna situácia priniesla veľký rozmach e-shopov. Aby e-shop fungoval a predával, musí byť postavený na kvalitných základoch. Aktuálna novela o ochrane spotrebiteľa, v platnosti od 21.7.2020, priniesla výrazné zmeny v reklamáciách, reklamačnom poriadku, ale aj možnosť, ako sa vyhnúť pokutám od SOI.

E-shop 2020 - reklamácie, povinnosti pri online predaji, právne minimum, najčastejšie pochybenia, ochrana osobných údajov, GDPR a e-privacy.

Praktické rady, upozornenia a prípadové štúdie pre všetkýchčo si už e-shop založili, ale aj pre vás, ktorí sa k založeniu práve chystáte!

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 26.8.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 450 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 10.00-17.30, 9.00-14.00

Viac informácií a registrácia

Téma

HeRo 2020 - konferencia venovaná problematike získavania zamestnancov, ale aj tomu, ako zamestnancov vo firme udržať a motivovať. Budeme hovoriť o tom, ako pracovať s ľudským potenciálom, ako nájsť kvalitných ľudí, ako urobiť všetko pre udržanie svojich zamestnancov. Ako zmeniť zamestnancov na lojálnych zamestnancov, ktorí veria značke, pre ktorú pracujú? Ako pracovať s rôznymi generáciami či ako riešiť konfliktné situácie na pracovisku? Vynikajúci tím lektorov, trendové prednášky prepojené s legislatívnymi témami a hlavne zaručené cenné informácie pre vašu prax.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín:
21.9.2020 - 22.9.2020
Miesto: Modra

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 69 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

 Aké zmeny prinesie školský rok 2020/2021? Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Príďte sa dozvedieť viac od našich renomovaných lektorov a stretnúť sa s Vašimi kolegami. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 24.9.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Aktuálna legislatíva a pripravované zmeny, podmienky obnovy prechodného pobytu, kroky k získaniu jednotlivých povolení, kontroly a pokuty, najčastejšie problémy a príklady z praxe! Na konferencii Vám 4 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície, inšpekcie práce a priamo imigračného špecialistu! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 29.9.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 179 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Skúsenosti po 2 rokoch praxe, prípadové štúdie a najčastejšie otázky to sú hlavné piliere konferencie. Upozorníme Vás na zmeny pre rok 2020, ktoré prinieslo nové usmernenie pre kamerové systémy. Pripravíme Vás na proces kontroly, upozorníme na posledne uložené pokuty. A čo nás čaká v oblasti GDPR v najbližšom období? Kedy vstúpi do platnosti mladší brat GDPR - e-privacy? Na čo si dať pozor a na čo sa vopred pripraviť?Zameriame sa aj na spracovanie osobných údajov zamestnancov týkajúcich sa zdravia v súvislosti s pandémiou. Komplexná odborná konferencia s praktickými radami a odporúčaniami.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 14.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 9:00 - 14:30

Viac informácií a registrácia

Téma

Ako previesť doklady do digitálnej podoby? Ako automatizovať väčšinu procesov pri obehu dokladov vrátane zaevidovania do účtovného systému a zaúčtovania? Ide tak urobiť v súčasných legislatívnych a technických podmienkach? Je to drahé alebo tým, naopak, môžeme ušetriť? 

Konferencia vám prinesie prehľad o možnostiach zefektívnenia práce v učtárni a o nástrojoch, ktoré súčasný trh už ponúka. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zviditeľnenie smeru, ktorým sa bude ďalší vývoj v práci účtovníkov uberať. Budete schopní rozpoznať, ktoré činnosti môžete optimalizovať už teraz a nad ktorými je potrebné sa do budúcnosti zamyslieť, pretože sa dajú úplne zautomatizovať. V prípade potreby je možné s lektormi prediskutovať varianty alebo sa nechať inšpirovať inými spoločnosťami, ktoré sa cestou automatizácie už vydali a majú prvé skúsenosti za sebou.

Na konferencii sa zoznámite s dostupnými prostriedkami a aplikáciami na uľahčenie práce účtovníkov, prejdeme súčasnú legislatívu a rámec, ktorý zákony vymedzujú.

Nezanedbateľným bodom konferencie je tiež diskusia a zistenie, ako môže konkrétna firma prejsť na digitálnu formu účtovníctva.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 20.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Prinášame Vám 7. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

  • zákona o odpadoch,
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • novely vodného zákona a
  • zákona o ovzduší.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 22.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Viac informácií a registrácia

Téma

5.ročník úspešnej BOZP konferencie. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! 

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 19.11.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 24.11.2020
Miesto: Bratislava