Konferencia:
ENVIRO konferencia 2015 - 1. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 159 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Téma

Reflektujúc na aktuálne zmeny v legislatíve z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, nového zákona o odpadoch a novely vodného zákona sme Vám ponúkli efektívne riešenie všetkých otázok a nejasností súvisiacich s danými témami – na ENVIRO konferencii 2015.

termín

Konferencia sa konala : 22.3.2016
Miesto: Bratislava

Partneri - ENVIRO konferencia 2015 - 1. ročník

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

  

                     

Mediálny partner