Konferencie - Online Konferencie

Prednášky - diskusia - intenzívna výmena skúseností

Buďte informovaní! Aktuálne konferencie online!

Konferencie sú platformou na získanie prehľadu v danej problematike, odovzdanie odborných informácií a odborných diskusií. Zameriavajú sa na aktuálny vývoj na Slovensku z hľadiska pracovného práva a zamestnávania, bezpečnosti, vládnych opatrení, účtovnej a mzdovej agendy.

Striedajú sa odborné prednášky s intenzívnou diskusiou. Profitujete tak z obsiahlych odborných vedomostí našich lektorov. Konferencie spájajú úspešných ľudí, inovátorov a expertov z vybraných oblastí. Lektori majú čo povedať, vedia inšpirovať a spoločne hľadáme návod, ako všetko zvládnuť s ľahkosťou.

Pri všetkých našich konferenciách vám odteraz prinášame možnosť zvoliť si osobnú účasť alebo online účasť. Pre osobnú účasť si vyberte termín s mestom (napríklad Bratislava), pri online účasti si v objednávke zvoľte miesto konania ONLINE.

Využite príležitosť a príďte sa opýtať na to čo vás zaujíma!

Aktuálne Konferencie

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.45 - 12.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Aktuálna situácia spojená s celoplošným testovaním priniesla veľa nevyjasnených otázok pre zamestnávateľa. Prekážka na strane zamestnanca a zamestnávateľa? Aké sú nároky na dávky sociálneho poistenia v tejto situácii?? Aké sú povinnosti a možnosti zamestnávateľa z pohľadu mzdovej účtovníčky? Požadovanie dokladu o absolvovanom COVID teste? 

Upozorníme Vás na legislatívne povinnosti a možnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 2.11.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Viac informácií a registrácia

Téma

5.ročník úspešnej BOZP konferencie. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 19.11.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 24.11.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.15

Viac informácií a registrácia

Téma

Finančná správa sa čoraz častejšie zameriava na oblasť transferových cien, dodržiavanie princípu obvyklej resp. trhovej ceny a dodržiavanie princípu nezávislého vzťahu pri kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami. Rovnako je pod drobnohľadom správnosť transferovej dokumentácie, ktorú predložíte.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 26.11.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 9.00 - 15.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Máte prehľad v najvýznamnejších novelizáciách Zákonníka práce? Rok 2020 priniesol už tri schválené novely. Ďalšie 2 novely ZP nás do konca roka ešte čakajú. 

Novely prinášajú zmeny v základných oblastiach pracovného práva. Počas konferencie získate nielen prehľad v schválených a  pripravovaných novelách ZP. Program konferencie doplnia praktické prednášky týkajúce sa zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit". Zameriame sa aj na správne nastavenie benefitov vo firme. A podrobne rozeberieme problematiku home officu – pohľad zamestnanca, zamestnávateľa, zodpovednosť za domácky pracovný úraz.

Upozorníme Vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2020
Miesto: ONLINE