Online Konferencie

Online prednášky - online diskusia - z bezpečia vašej kancelárie či domova

Buďte informovaní! Aktuálne konferencie online!

Konferencie sú platformou na získanie prehľadu v danej problematike, odovzdanie odborných informácií a odborných diskusií. V súčasnosti prebiehajú online formou a zameriavajú sa na aktuálny vývoj na Slovensku z hľadiska pracovného práva a zamestnávania, bezpečnosti, vládnych opatrení, účtovnej a mzdovej agendy.

Na online konferencii sa striedajú odborné prednášky s intenzívnou diskusiou. Profitujete tak z obsiahlych odborných vedomostí našich lektorov. Konferencie spájajú úspešných ľudí, inovátorov a expertov z vybraných oblastí. Lektori majú čo povedať, vedia inšpirovať a spoločne hľadajú návod, ako všetko zvládnuť s ľahkosťou.

Využite príležitosť a pýtajte sa z pohodlia Vášho domova či kancelárie!

Aktuálne Konferencie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 49 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 13:00-15:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Aké zmeny prinesla súčasná situácia? Na online konferencii Vás oboznámime s najdôležitejšími zmenami v školskej legislatíve, ale aj v pracovnoprávnych vzťahoch PZ a OZ. Rovnako sa zameriame na aspekty výchovy a vzdelávania v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a po otvorení škôl. Príďte sa dozvedieť viac od našich renomovaných lektorov.  Pripojíte sa cez online platformu ZOOM.    

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 29.5.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 9:00-14:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Online konferencia zameraná na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré vstúpili do platnosti po 1.4.2020. Online konferencia zameraná na:

  • zmeny v dani z pridanej hodnoty,
  • zmeny v dani z príjmov,
  • odvody do Sociálnej poisťovne, úľavy a odpustenie platenia odvodov zamestnávateľom,
  • zmeny týkajúca sa Zákona o správe daní (daňový poriadok).

Pripojte sa k nám na tejto jedinečnej online konferencii a buďte informovaní v bezpečí vášho domova alebo kancelárie.

 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 18.6.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 9:00 - 13:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Neprehliadnite zmeny, ktoré platia od 30.7.2020! Postupy a princípy vysielania a prijímania zamestnancov podstatným spôsobom mení novela Zákonníka práce.  Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky. Vysielanie zamestnancov z pohľadu zmien v Zákonníku práce a z pohľadu NIP.  Prehľad v problematike Vám prinesú počas online konferencie obľúbené lektorky. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 23.6.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 450 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 10.00-17.30, 9.00-14.00

Viac informácií a registrácia

Téma

HeRo 2020 - konferencia venovaná problematike získavania zamestnancov, ale aj tomu, ako zamestnancov vo firme udržať a motivovať. Budeme hovoriť o tom, ako pracovať s ľudským potenciálom, ako nájsť kvalitných ľudí, ako urobiť všetko pre udržanie svojich zamestnancov. Ako zmeniť zamestnancov na lojálnych zamestnancov, ktorí veria značke, pre ktorú pracujú? Ako pracovať s rôznymi generáciami či ako riešiť konfliktné situácie na pracovisku? Vynikajúci tím lektorov, trendové prednášky prepojené s legislatívnymi témami a hlavne zaručené cenné informácie pre vašu prax.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín:
21.9.2020 - 22.9.2020
Miesto: Modra

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 69 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

 Aké zmeny prinesie školský rok 2020/2021? Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Príďte sa dozvedieť viac od našich renomovaných lektorov a stretnúť sa s Vašimi kolegami. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 24.9.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Novinky v legislatíve 2020, predĺženie pobytu, obnovenie pobytu, najčastejšie problémy a príklady z praxe! Na konferencii Vám 4 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície, inšpekcie práce a priamo imigračného špecialistu! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 29.9.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 7. ročníka úspešnej ENVIRO konferencie. 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 22.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Viac informácií a registrácia

Téma

5.ročník úspešnej BOZP konferencie. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 19.11.2020
Miesto: Bratislava