Konferencia:
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Konferencia, na ktorej sa určite nebudete nudiť. Konferencia nabitá nielen informáciami o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce, ktoré budú účinné od 1.5.2018. Nezabudneme ani na zmeny v zákone o sociálnom poistení a takisto na novinky týkajúce sa zákona o službách zamestnanosti. Konferenciu dopĺňajú aj 3 úžasné workshopy, ktoré Vám pomôžu pri Vašej práci. To všetko na jednom mieste už 12.4.2018.

termín

Počet konferencií k dispozícií : 1
Najbližší termín: 12.4.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:30   JUDr. Alena Huťanová

Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva.

Právny rámec, definícia vyslania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti a zmeny od 1.5.2018

Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním

Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vyslaní

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní

Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa

Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu - posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajín

Daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia

10:30 - 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018.

§ 41 - predzmluvné vzťahy

§ 52 – domácka práca, telepráca

§ 75 – potvrdenie o zamestnaní

§ 95 – začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami

§ 96 – pracovná pohotovosť

§ 118 – 13. a 14. mzda

§ 120 – minimálne mzdové nároky

§ 121 – mzda za prácu nadčas

§ 122 – mzda a náhrada mzdy za piatok

§ 122a – nové mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

§ 122b – nové mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

§ 123 – mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

§ 130 – výplata mzdy

§ 133 –normovanie práce

§ 134 – priemerný zárobok

§ 152 – stravovanie zamestnancov

§ 223 - dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 14:00   Júlia Pšenková

Zmeny v zákone o sociálnom poistení, v zdravotnom poistení od 1.7.2018

Zmeny v sociálnom poistení

Zmeny v zdravotnom poistení

Minimálna mzda

Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

14:00 - 14:15 Prestávka s občerstvením

14.15 – 15.45 – Workshopy

Workshop 1: 

GDPR na personálnom oddelení   Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavol Lacko, LL.M.

Viete, čo všetko musíte vedieť a na koho sa môžete obrátiť v súvislosti s výraznými zmenami v ochrane osobných údajov? Čo má vedieť personalista o problematike GDPR. Workshop je vedený formou uvedenia do problematiky a riadenej diskusie.

Workshop 2:

Ako vybrať správneho zamestnanca   PhDr. Ján Barica

Skúsený kouč poradí ako si vybrať do Vášho tímu toho správneho kolegu, na čo si dať pozor pri výbere zamestnanca a aké najvhodnejšie metódy môžete zvoliť. Workshop je vedený formou praktických ukážok.

Workshop 3:

Vysielanie zamestnancov do zahraničia – najčastejšie chyby z praxe – prípadové štúdie    JUDr. Alena Huťanová


Pracovné podmienky a príklady vysielania do jednotlivých štátov EÚ

- Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a pod.
- Sankcie za nesplnenie notifikačných povinností

Sociálne zabezpečenie pri vysielaní

- Vysielanie
- Súbežne vykonávaná činnosť vo dvoch alebo viacerých štátoch
- Výnimka
- Formuláre A1

Najčastejšie chyby pri vysielaní z praxe

Diskusia k problematike vysielania zamestnancov

15.45 - Tombola a ukončenie konferencie

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia, na ktorej sa určite nebudete nudiť. Konferencia nabitá nielen informáciami o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce, ktoré budú účinné od 1.5.2018. Nezabudneme ani na zmeny v zákone o sociálnom poistení a takisto na novinky týkajúce sa zákona o službách zamestnanosti. Konferenciu dopĺňajú aj 3 úžasné workshopy, ktoré Vám pomôžu pri Vašej práci. To všetko na jednom mieste už 12.4.2018.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

zmeny v mzdovej učtárni, ročné zúčtovanie dane, zmeny v zákonníku práce, zmeny v oblasti miezd, zmeny v sociálnom poistení, zmeny v zdravotnom poistení, zmeny v dani zo závislej činnosti, úprava životného minima, gdpr pre personalistov

Lektori - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Právnička, špecialistka na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie s vyše 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Lektorka, pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania a od roku 1994 pracuje ako expert v oblasti pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Má skúsenosti aj s odmeňovaním členov štatutárnych orgánov, vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. Venuje sa lektorskej činnosti.

PhDr. Ján Barica

PhDr. Ján Barica

Psychológ, kouč, supervízor, diagnostik, assessor pre výber a kariérny rast, tréner a odborný poradca pre marketing a predaj. V rámci svojej praxe sa venuje aj lektorskej činnosti vo firmách na Slovensku i v Českej republike.

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Časový harmonogram - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45– 12:00 | Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 14:00 | Zmeny v zákone o sociálnom poistení, v zdravotnom poistení od 1.7.2018

14:00 - 14.15| Prestávka s občerstvením

14:15 - 15.45| Workshopy

15:45 - Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 12.4.2018
  • JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Júlia Pšenková, PhDr. Ján Barica, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
  • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

Video                                 

video     

Partneri - Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – aktuálne témy a praktické workshopy

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

           www.nadsme.sk        CRIFnethemba

marykaymarykaymarykay


               

Mediálny partner

education