Konferencia:
Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019
Miesto
Termín

Konferencia:
Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 229 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Konferencia zameraná na najvýraznejšie a očakávané zmeny v medzinárodných účtovných štandardoch pre rok 2018 a 2019. Na konferencii vystúpia 3 renomovaní odborníci, ktorí Vám predstavia nový štandard IFRS 9 – finančné nástroje a IFRS 16 - Lizingy, a takisto ukážu zmeny v IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. 

termín

Počet konferencií k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.4.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:30   Lenka KrupováIng. Jana Mundierová

IFRS 16 - Lízingy

 • IFRS 16 nadobudne účinnosť 1. januára 2019 a zásadným spôsobom zmení vykazovanie leasingov, konkrétne na strane nájomcu. Štandard nahrádza pôvodný štandard IAS 17 Lízingy a tri interpretácie, ktoré sa vzťahovali k pôvodnému štandardu.
 • Obsah prednášky:

- určenie, či je zmluva lízingom,

- nové vykazovanie  lízingu na strane nájomcu a  zmeny oproti aktuálnej úprave,

- prechod na nový štandard k 1. januáru 2019.

10:30 – 10:45 -  Prestávka s občerstvením

9:00– 10:30   Lenka KrupováIng. Jana Mundierová

IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

 • IFRS 15 je v účinnosti od 1. januára 2018 a nahrádza dva pôvodné štandardy pre vykazovanie výnosov - IAS 11 Stavebné zmluvy (Dlhodobé zákazky) a IAS 18 Výnosy. Do štandardu boli tiež novo včlenené štyri interpretácie, ktoré sa vzťahovali k pôvodným štandardom.
 • Obsah prednášky:

- nové poňatie vykazovania výnosov v piatich krokoch, 

- špeciálne oblasti pre vykazovanie výnosov (napríklad  predaja s možnosťou vrátenia tovaru, výnosy z licencií, sprostredkovateľské a komisionárske  predaje a podobne).

12:00 – 13:00 -  Obed

13:00 – 14:30   Ing. Martin Svitek, PhD.

IFRS 9 - Nový štandard pre účtovanie a finančných nástrojov

 • Klasifikácia a oceňovanie finančných aktív:

- kritérium zmluvných cash flows

- kritérium biznis modelu

- investície do nástrojov vlastného imania

 • Klasifikácia a oceňovanie finančných záväzkov
 • Iné oblasti, ktoré sa v porovnaní s IAS 39 nezmenili
 • Prehľad modelu pre zníženie hodnoty finančných nástrojov - fáza 1, 2 a 3
 • Posudzovanie významného nárastu kreditného rizika
 • Určovanie výšku očakávaných úverových strát + príklady
 • Základný prehľad zmien v oblasti hedgingu

14:30 -  Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia zameraná na najvýraznejšie a očakávané zmeny v medzinárodných účtovných štandardoch pre rok 2018 a 2019. Skúsení odborníci Vám podajú počas jedného dňa dôležité informácie o novom štandarde IFRS 9 – finančné nástroje, IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Najpodstatnejšou zmenou je však IFRS 16 - Lizingy. Tento štandard prináša povinné účtovanie operatívneho lízingu na súvahe. Zmena, ktorá nadobudne účinnosť v januári 2019 výrazne ovplyvní spôsob financovania nákupu majetku. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Ekonómom, účtovníkom, finančným riaditeľom, konateľom, riaditeľom, všetkým záujemcom o problematiku medzinárodných účtovných štandardov.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

medzinárodné účtovné štandardy, ifrs, lízing, výnosy zmlúv so zákazníkmi, účtovanie finančných nástrojov, klasifikácia finančných aktív, oceňovanie finančných aktív, kritériá zmluvných cash flows, kritériá biznis modelu, klasifikácia finančných záväzkov, oceňovanie finančných záväzkov, očakávané úverové straty, zmeny v hedgingu

Lektori - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS...

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako metodik pre IFRS v bankovom sektore z toho od roku 2009 v centrále nadnárodnej bankovej skupiny vo Viedni. Je zapojený do činností účtovného výboru Európskej asociácie sporiteľní. Od roku 2009 sa venuje poskytovaniu školení zameraných predovšetkým na oblasť finančných nástrojov podľa IFRS, ktoré realizuje cez svoju spoločnosť AFIT, s.r.o. Je autorom monografie Finančné nástroje podľa IFRS/IAS.

Lenka Krupová

Lenka Krupová

Lektorka žije vo Veľkej Británii, kde vyučuje Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) na Anglia Ruskin University v Cambridge a Chelmsforde. V roku 2011 pôsobila na pozícii Academic Fellow v Nadácii IFRS (IFRS Foundation) v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe štandardov IFRS. Českej a slovenskej odbornej verejnosti je stále známa ako autorka mnohých publikácií o IFRS, ako aj článkov na túto tému v odborných časopisoch.

Časový harmonogram - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | IFRS 16 – Lízingy

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:00 | IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi 

12:00 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:30 | IFRS 9 - nový štandard pre účtovanie a finančných nástrojov 

14:30 - | Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 13.4.2018
 • Ing. Jana Mundierová, Ing. Martin Svitek PhD., Lenka Krupová
 • 229 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Video                                 

konferencia Legislatívne zmeny

 

Partneri - Výrazné zmeny v IFRS pre rok 2018 a 2019

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   

Mediálny partner