Konferencia:
Praktický pohľad na GDPR
Miesto
Termín

Konferencia:
Praktický pohľad na GDPR

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Prinesieme Vám praktický pohľad na nové nariadenie GDPR. Odborníci z oblastí práva, IT bezpečnosti a organizačnej bezpečnosti Vás prevedú zákutiami, v ktorých by ste citlivé údaje ani nehľadali. Spoločne Vás postupne oboznámia potrebnými krokmi, potrebným know-how a GDPR zvládnete s ľahkosťou.

termín

Počet konferencií k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.5.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Praktický pohľad na GDPR

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 9:50 - Pavol Lupták, certifikovaný bezpečnostný špecialista

GDPR, nápady tak dobré, až musia byť povinné.

Úvodná prednáška zameraná na všetko, na čo ste doteraz ani nepomysleli.

9:50 - 10:40 - Mgr. Zuzana Motúzováadvokátska kancelária Motúzová & LackoRoman Fulop, bezpečnostný expert Nethemba

Začíname s data mappingom a GAP analýzou.

Zmapujeme tok osobných údajov vo firme a identifikujeme organizačné zraniteľnosti – alebo, čo všetko potrebujete na začiatok a báli ste sa opýtať.

Cieľom data mappingu je zmapovanie toku osobných údajov, najmä:

  • akým spôsobom spoločnosť osobné údaje získava,
  • ako ich spracúva a komu a 
  • na podklade akého právneho titulu ich poskytuje ďalej.

Účelom GAP analýzy (rozdielovej analýzy) je porovnať skutočný stav spracovania osobných údajov v spoločnosti so stavom, ktorý by mal zodpovedať GDPR a stanoviť vhodné odporúčania na priblíženie sa k súladu s GDPR.

10:40 - 10:55 - Prestávka s občerstvením

10:55 - 11:55 - JUDr. Pavol Lacko LL.M., advokátska kancelária Motúzová & Lacko

Klient alebo Úrad? Čo sú skutočné riziká?

Nové práva subjektov, právo na informácie, právo na výmaz, právo na opravu, právo na prenosnosť – zabezpečenie realizácie týchto práv u prevádzkovateľa (príprava súvisiacej dokumentácie, zabezpečenie interných postupov, adaptácia IT systémov na GDPR)

11:55 – 12:55 - Obed

12:55 – 13:40  

Ako implementovať výsledky GAP analýzy a data mappingu?

Príprava príslušnej dokumentácie, implementácia relevantných procesov a ochranných opatrení. 

Výsledkom GAP analýzy a data mappingu by mali byť: 

  • odporúčania na prípravu príslušnej právnej dokumentácie a 
  • odporúčania na zavedenie príslušných procesov a opatrení na ochranu osobných údajov.

13:40 – 14:30 - Pavol Lupták, certifikovaný bezpečnostný špecialista

Bezpečnosť osobných údajov a posúdenie vplyvu na ochranu údajov (privacy impact assessment).

Ako aplikovať technicky neutrálne GDPR a dodržať bezpečnosť ochrany osobných údajov vo firme, čo je narušenie bezpečnosti a ako sa o ňom dozviem, prečo nie je šifrovanie jediným liekom na GDPR, penetračné testovanie - skutočne ho potrebujem?

14:30 - 15:20 - Pavol Lupták, certifikovaný bezpečnostný špecialista

Máme incident! Ako splniť oznamovaciu povinnosť a vyhnúť sa pokute!

Ako zistím, že sa stal bezpečnostný incident, príprava súvisiacej dokumentácie, zavedenie interných postupov

15:20 - 15:45 – Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Praktický pohľad na GDPR

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Prinesieme Vám praktický pohľad na nové nariadenie GDPR. Odborníci z oblastí práva, IT bezpečnosti a organizačnej bezpečnosti Vás prevedú zákutiami, v ktorých by ste citlivé údaje ani nehľadali. Spoločne Vás postupne oboznámia potrebnými krokmi, potrebným know-how a GDPR zvládnete s ľahkosťou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Praktický pohľad na GDPR

Problematika ochrany osobných údajov sa týka širokého okruhu subjektov. Konferencia je určená predovšetkým tým záujemcov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s týmito oblasťami, najmä právnym zástupcom, zodpovedným osobám (vo vzťahu k ochrane osobných údajov) a osobám zodpovedným za IT bezpečnosť, manažérom, HR špecialistom, konateľom, majiteľom firiem a iným.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

GDPR, ochrana osobných údajov, oznamovacia povinnosť, kódex správania, spracovanie osobných údajov, bezpečnostné incidenty, bezpečnostné opatrenia, ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, porušenie ochrany osobných údajov, smernica 2016/1148, úrad na ochranu osobných údajov, general data protection regulation, prenosnosť osobných údajov, právo na zabudnutie, dáta na marketingové účely, monitorovanie zákazníkov, anonymizácia, mazanie, likvidácia a bezpečnosť osobných údajov

Lektori - Praktický pohľad na GDPR

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Pavol Lupták

Pavol Lupták

VÝKONNÝ RIADITEĽ, CERTIFIKOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ ŠPECIALISTA

Vyštudoval FEI-STU v Bratislave a FEL-ČVUT v Prahe odbor informatika s diplomovou prácou zameranou na ultrabezpečné systémy. Je držiteľom prestížnych bezpečnostných certifikácii CISSP a CEH, vedie slovenskú OWASP pobočku. Je tiež spoluzakladateľom organizácií Progressbar a SOIT, kde vedie sekciu pre IT bezpečnosť.

Pavol má pravidelné prezentácie na rôznych svetových bezpečnostných konferenciách (Holandsku, Luxembursku, Berlíne, Varšave, Krakove, Prahe).

V minulosti demonštroval možnosť zneužitia SMS lístkov vo všetkých veľkých mestách Európy, spolu s kolegom Norbertom Szeteiom demonštroval masívne prelomenie čipových kariet Mifare Classic. Má 14-ročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti a penetračného testovania a tvorby najrozličnejších bezpečnostných auditov vrátane sociálneho inžinierstva, či forenznej analýzy.

Je spoluautor testovacej príručky OWASP Testing Guide v3, detailne ovláda OSSTMM, ISO17799/27001, má dlhoročné skúsenosti s manuálnym vyhľadávaním zraniteľností a rôznymi bezpečnostnými nástrojmi. Ovláda množstvo programovacích jazykov (ASM, C, C++, XSLT, Perl, Java, PLSQL, Lisp, Prolog, skriptovacie jazyky) a operačných systémov, venuje sa tiež VoIP a zaujímavému výskumu v oblasti IT bezpečnosti.

Roman Fulop

Roman Fulop

Bezpečnostný expert Nethemba.

Časový harmonogram - Praktický pohľad na GDPR

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:50 | GDPR, nápady tak dobré, až musí povinné

9:50 – 10:40| Začíname s data mappingom a GAP analýzou

10:40 – 10:55 | Prestávka s občerstvením

10:55 – 11:55 | Klient alebo Úrad? Čo sú skutočné riziká?

11:55 – 12:55 |Obed

12:55 – 13:40 | Ako implementovať výsledky GAP analýzy a data mappingu?

13:40 - 14:30 – | Bezpečnosť osobných údajov a posúdenie vplyvu na ochranu údajov

14:30 - 15:20 - | Máme incident! Ako splniť oznamovaciu povinnosť a vyhnúť sa pokute

15:20 - 15:45 - | Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Praktický pohľad na GDPR

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 15.5.2018
  • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Pavol Lupták, Roman Fulop
  • 149 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Praktický pohľad na GDPR

Video

video

Partneri - Praktický pohľad na GDPR

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

     Hotel plejsy      www.nadsme.sk        CRIFnethemba

marykaymarykaymarykay


               

Mediálny partner

education