Konferencia:
Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia, ktorá je zameraná na problematiku medzinárodných daní  v rámci SR, ČR a Rakúska. Praktické návody a riešenia pre všetky firmy, ktoré obchodujú so zahraničím. Konferencia môže zaujať ekonómov, daňových poradcov, finančných riaditeľov, účtovníkov, ale i konateľov a majiteľov firiem. Na podujatí vystúpia lektori zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska.

termín

Počet konferencií k dispozícií : 1
Najbližší termín: 17.5.2018
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:30   Ing. Milan Kúdela, GINALL&ROBINSON (SK)

Dodržiavanie daňových zásad a daňové kontroly.

 • Dodržiavanie daňových zásad v praxi.
 • Preukázanie ekonomickej opodstatnenosti (ekonomickej kauzy) obchodných transakcií pre účely daňových kontrol.

10:30- 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15   Eva Mihálová, Ministerstvo financií SR (SK)

Reforma systému DPH v EÚ – vytvorenie jednej EU DPH oblasti.

 • Budúci definitívny systém DPH v EÚ pre cezhraničný obchod.
 • Okamžité opatrenia tzv. Quick Fixes v súčasných pravidlách.
 • Podpora malých a stredných podnikov pri ich prenikaní na vnútorný trh.
 • Reforma DPH sadzieb.

12:15 - 13:00 Obed

13:00 - 14:30   Wolfgang Berger, daňový špecialista (AT)

 • Reťazové obchody v Rakúsku.
 • Podmienky registrácie DPH v Rakúsku.
 • Vyslanie zamestnancov do Rakúska.

14:30- 14:45 Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:45   Ivan Murko, GINALL&ROBINSON CZ

 • Zaisťovací príkaz v ČR a jeho (nad)užívanie správcom dane.
 • Investičný fond - československé súvislosti.
 • Bitcoin – daniť, či nedaniť albo je vôbec čo daniť?.

15:45 Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia, ktorá je zameraná na problematiku medzinárodných daní  v rámci SR, ČR a Rakúska. Praktické návody a riešenia pre všetky firmy, ktoré obchodujú so zahraničím. Konferencia môže zaujať ekonómov, daňových poradcov, finančných riaditeľov, účtovníkov, ale i konateľov a majiteľov firiem. Na podujatí vystúpia lektori zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

Konferencia je určená ekonómom, daňovým poradcom, finančným riaditeľom, účtovníkom, ale i konateľom a majiteľom firiem. 

Lektori - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike...

Eva Mihálová

Eva Mihálová

Ministerstvo financií SR 

Wolfgang Berger

Wolfgang Berger

Daňový špecialista z Rakúska.

Ivan Murko

Ivan Murko

GINALL&ROBINSON z Českej Republiky.

Časový harmonogram - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 | Ing. Milan Kúdela, GINALL&ROBINSON (SK)

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45– 12:15 | Eva Mihálová, Ministerstvo financií SR (SK)

12:15 – 13:00 | Obed

13:00– 14:30 | Wolfgang Berger, daňový špecialista (AT)

14:30 - 14:45| Prestávka s občerstvením

14:45 - 15:45| Ivan Murko, GINALL&ROBINSON (CZ)

15:45 - Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 17.5.2018
 • Ing. Milan Kúdela, Eva Mihálová, Wolfgang Berger, Ivan Murko
 • 129 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

Video                                 

video     

 

Partneri - Medzinárodná daňová konferencia - DPH v praxi

Organizátori konferencie

marykay

Partneri konferencie 

                   

                       

   marykay

Mediálny partner