Konferencia:
Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam
Miesto
Termín

Konferencia:
Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 50 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Konferencia sa konala pod záštitou 

logo MSVVaS   a   logo SPU

termín

Najbližší termín: 18.10.2018

Program konferencie - Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Program konferencie:

9:00 – 09:45 JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Legislatívne zmeny v novom školskom roku

 • novela školského zákona,
 • novela zákona o štátnej správe v školstve,
 • novela zákona o financovaní regionálneho školstva
 • prehľad najvýznamnejších  legislatívnych zmien

9:45 – 10:10 Ing. Marián Galan

Vecné zmeny v novom školskom roku

 • prehľad zmien v štátnych vzdelávacích programoch od 1. septembra 2017
 • ďalšie vecné zmeny
 • plnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti regionálneho školstva

10:10 – 10:55 Ing. Jana Sládečková

Zmeny vo financovaní

 • Praktický dopad novely zákona o financovaní regionálneho školstva (dopravné, havárie...)
 • Zmeny nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z. o podrobnostiach rozpisu finančných prostriedkov
 • Zmeny nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov

10:55 – 11:10 Prestávka na občerstvenie

11:10 - 11:30 Ševt - partner konferencie

11:30 – 11:45 doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Nové trendy v didaktike

11:45 - 12:00 Predstavenie online portálu - www.skolaefektivne.sk

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 13:45 Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

Kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • Ako postupovať pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a kariérových pozícií 

13:45 – 14:30 Mgr. Hilda Dudáková

Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov

 • Správne postupy pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do platových tried

14:30 – 15:00 PhDr. Eva Smiková, PhD.

„Poruchy správania v detskom veku, možnosti prevencie a intervencie  v školskom prostredí“

 • V prednáške budú prezentované základné východiská porúch správania, ich prejavy, prevalencia. Budú predstavené možnosti práce s deťmi s poruchami správania, komplexný program starostlivosti o žiaka v školskom prostredí, typy intervencií a preventívnych stratégií.

15:00 – 15:30 Bc. Jasmina Nasariková

Projektová činnosť ako jedna z možností získavania finančných zdrojov

15:30 – 16:00 Diskusia a tombola

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

MARY KAY

Tombola

tombola

Video

video

Popis

Aké zmeny v každodennom živote školy prináša školský rok 2017/2018? Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Odpovede na problematické situácie, s ktorými sa vo svojej praxi stretávate a podnety na ich najvhodnejšie riešenia, Vám poskytnú jednotlivé témy konferencie. Vysoká miera odbornosti jednotlivých tém je zabezpečená fundovanými odborníkmi, ktorí sa dlhoročne venujú tejto problematike, či už z pohľadu legislatívy, alebo jej aplikácie v praxi.

Tématické zameranie konferencie:

 • Aktuálne zmeny v legislatíve od nového školského roka
 • Vecné zmeny platné od nového školského roka
 • Zaraďovanie a odmeňovanie pedagogických zamestnancov
 • Ako na problémových žiakov

Príďte sa dozvedieť viac od našich renomovaných lektorov a stretnúť sa s Vašimi kolegami. Získajte nové informácie a načerpajte nové nápady, aby ste ako hlavný pilier Vašej školy urobili vždy správne rozhodnutie.

Lektori budú zverejnení neskôr.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Určená pre:

Konferencia je určená pre riaditeľov škôl a školských zariadení.

Lektori - Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Termíny a prihlásenie - Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Žilina
 • 18.10.2018
 • 50 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Video

video Riaditeľ školy konferencia

Partneri - Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Organizátori konferencie

 

Partneri konferencie 

          logo sevt       

logo absis marykay  

              

   

   

Mediálny partnerŠkola efektívne