Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu

Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu

30.3.2017 , Bratislava

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. 

Popis

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. Dozviete sa ako efektívne chrániť dáta Vašej spoločnosti i Vašich obchodných partnerov, aby ste tak boli atraktívnym a dôveryhodným obchodným partnerom.

Viete aké neželané aktivity a udalosti Vás môžu ohroziť?  Ako sa preventívne zabezpečiť voči možným útokom a ako promptne reagovať v prípade ohrozenia? Na tieto a mnohé ďalšie súvisiace otázky Vám prinesie odpovede skúsený tím lektorov z praxe.

Konferencia je určená

Majiteľom, konateľom, riaditeľom a manažérom informačnej bezpečnosti, informačných technológií, informačno-komunikačných technológií, ako aj všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku

Program konferencie:

8:30 – 9:00 - Registrácia účastníkov

9:00 – 9:25 Najväčšie bezpečnostné hrozby a ich právne dôsledky 
Ktoré komodity/dáta sú najviac ohrozené
Právne dôsledky bezpečnostných prienikov (Zodpovednosť a zodpovednostné delikty)
Najdôležitejšia legislatíva a štandardy
Základy bezpečného kontrahovania

Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová

9:25 – 10:25 Aktuálne bezpečnostné hrozby a možná ochrana
Útočníci, ich motivácia a možnosti
Typy útokov na počítačové systémy
Oblasti a typy bezpečnostných opatrení
Bezpečnostné nástroje a ich účinnosť
Princípy riadenia rizík a nákladov na opatrenia

Lektor: Ing. Robert Gogela

10:25 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 – 11:30  Riešenie informačnej bezpečnosti v “cloud” prostredí
Možné bezpečnostné riziká
Plánovanie bezpečnosti v „cloud prostredí“

Lektor: Rudolf Rössel, M.B.A.

11:30 – 12:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:00  Prípadová štúdia Útoky na webové aplikácie v praxi alebo ako vyzerá reálny útok na webové aplikácie
Cieľom prezentácie je demonštrovať ako vyzerá typický reálny útok na webovú aplikáciu, počínajúc zabezpečením útočníkovej anonymity, cez vyhľadanie kritických zraniteľností, prelomenie hesiel, končiac získaním lokálneho administrátora, vymazaním stôp a vytvorením zadných vrátok.

Lektor: Ing. Pavol Lupták

14:00 – 14:25  Slovenská a svetová judikatúra v oblasti bezpečnosti a jej dopady na firmy
Nová smernica EÚ o ochrane dát
Rozhodnutie Safe Harbour, Open Wifis, Anthem breach, Apple vs. FBI, Mossac Fonseca
Cenzúra internetu na Slovensku a iné

Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová

14:25– 14:45 Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:15 Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a jeho dopad na oblasť IT bezpečnosti 
Nové nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)
Nové povinnosti v oblasti IT bezpečnosti
Oznámenie „hackingu“ dozornému orgánu
Možné sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia

Lektor: Pavel Lacko

15:15 – 15:35 Ochrana reputácie v online marketingu
Online inzercia je stále zložitejšia a firmy rýchlo strácajú kontrolu nad tým, koho podporujú zo svojich marketingových rozpočtov. Z tejto prednášky sa dozviete ako nespájať svoju značku a dobré meno s pochybným obsahom a ako si ustrážiť svoju spoločenskú zodpovednosť a dôveryhodnosť voči obchodným partnerom. 

Lektor: Ján Urbančík

15:35 – 16:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

16:00 Tombola

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Ing. Robert Gogela,CISA, CISM,CRISC

Ing. Robert Gogela,CISA, CISM,CRISC

Zaoberá sa problematikou bezpečnosti informačných systémov. Svoje skúsenosti uplatnil na bezpečnostných projektoch informačných systémov ministerstva obrany, ministerstva vnútra a v oblasti telekomunikácií. Špecializuje se na analýzy rizík, vytvárania architektúr bezpečnosti informačných systémov a zabezpečenie ochrany osobných údajov. 

Rudolf Rössel, M.B.A.

Rudolf Rössel, M.B.A.

Vysokoškolský pedagóg, ktorý pôsobí na Vysokej škole manažmentu v Bratislave už 17 rokov ako odborník v oblasti informačných technológií a informačných systémov. Od r. 2010 vyučuje v anglickom jazyku na súkromnej škole Webster university vo Viedni.  Vysokoškolský pedagóg, spoluzakladateľ firmy ecoletra.com  a Plan B Consulting, s. r. o., lektor  a tiež  autor niekoľkých publikácií. 

Ing. Pavol Lupták

Ing. Pavol Lupták

Pôsobí ako CEO v spoločnosti Nethemba. Je držiteľom prestížnych bezpečnostných certifikácii CISSP a CEH, vedie slovenskú OWASP pobočku. Zároveň je  spoluzakladateľom organizácií Progressbar a SOIT, kde vedie sekciu pre IT bezpečnosť. Pravidelne prezentuje na rôznych svetových bezpečnostných konferenciách. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti, penetračného testovania a tvorby najrozličnejších bezpečnostných auditov vrátane sociálneho inžinierstva, či forenznej analýzy.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Ján Urbančík

Ján Urbančík

Riaditeľ digitálnej agentúry NetSuccess, ktorá prevádzkuje vlastný inteligentný reklamný systém INRES, je kľúčový partner Google a tiež člen asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA). Pred tým pôsobil ako IT a produktový riaditeľ v Centrum holdings. Kariéru v online biznise začínal ako programátor.

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

           www.nadsme.sk        Hotel Mercure CRIFnethemba

           

 

                       

   

Mediálny partner

education

Záväzná prihláška na konferenciu

Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu, 30.3.2017 Bratislava

Do not fill this:
Do not fill this:
Údaje objednávateľa
Typ objednávky:
Údaje o účastníkoch
Bezplatné doplnkové služby
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Počet účastníkov: 1
Zľava: 0 €
CENA: 159,00 EUR bez DPH
Fotogaléria
Fotogaléria
Video