Konferencia:
Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník
Miesto
Termín

Konferencia:
Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 159 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. 

termín

Počet konferencií k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.3.2017
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník

Program konferencie:

8:30 – 9:00 - Registrácia účastníkov

9:00 – 9:25 Jaroslav Remeň, ReFoMA, s.r.o.

Defenzívna bezpečnosť - zmierňovanie dopadov pomocou procesnej a technickej bezpečnosti  

Cieľom je ukázať preliv medzi ľudským faktorom, procesmi a nasadením technických prvkov na zníženie dopadu bezpečnostných incidentov a hrozieb.

9:25 – 10:45 Najväčšie bezpečnostné hrozby a ich právne dôsledky

10:45 – 11:05 - Prestávka s občerstvením

11:05 – 11:30 Rudolf Rössel, M.B.A.

Najväčšie bezpečnostné hrozby a ich právne dôsledky

11:30 – 12:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:00  Ing. Pavol Lupták

Prípadová štúdia: Útoky na webové aplikácie v praxi alebo ako vyzerá reálny útok na webové aplikácie

Cieľom prezentácie je demonštrovať ako vyzerá typický reálny útok na webovú aplikáciu, počínajúc zabezpečením útočníkovej anonymity, cez vyhľadanie kritických zraniteľností, prelomenie hesiel, končiac získaním lokálneho administrátora, vymazaním stôp a vytvorením zadných vrátok.

14:00 – 14:25  Mgr. Zuzana Motúzová

Slovenská a svetová judikatúra v oblasti bezpečnosti a jej dopady na firmy

Nová smernica EÚ o ochrane dát
Rozhodnutie Safe Harbour, Open Wifis, Anthem breach, Apple vs. FBI, Mossac Fonseca
Cenzúra internetu na Slovensku a iné

14:25– 14:45 Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:15 Pavel Lacko

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a jeho dopad na oblasť IT bezpečnosti 

Nové nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)
Nové povinnosti v oblasti IT bezpečnosti
Oznámenie „hackingu“ dozornému orgánu
Možné sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia

15:15 – 15:35 Ján Urbančík

Ochrana reputácie v online marketingu

Online inzercia je stále zložitejšia a firmy rýchlo strácajú kontrolu nad tým, koho podporujú zo svojich marketingových rozpočtov. Z tejto prednášky sa dozviete ako nespájať svoju značku a dobré meno s pochybným obsahom a ako si ustrážiť svoju spoločenskú zodpovednosť a dôveryhodnosť voči obchodným partnerom. 

15:35 – 16:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

16:00 Tombola

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. Dozviete sa ako efektívne chrániť dáta Vašej spoločnosti i Vašich obchodných partnerov, aby ste tak boli atraktívnym a dôveryhodným obchodným partnerom.

Viete aké neželané aktivity a udalosti Vás môžu ohroziť?  Ako sa preventívne zabezpečiť voči možným útokom a ako promptne reagovať v prípade ohrozenia? Na tieto a mnohé ďalšie súvisiace otázky Vám prinesie odpovede skúsený tím lektorov z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník

Majiteľom, konateľom, riaditeľom a manažérom informačnej bezpečnosti, informačných technológií, informačno-komunikačných technológií, ako aj všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku

Lektori - Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Jaroslav Remeň

Jaroslav Remeň

Zakladateľ spoločnosti ReFoMa, s.r.o., študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr pôsobil ako pedagóg, po čase sa priklonil k sfére IT a začal pracovať v súkromných spoločnostiach ako správca siete. Svoju kariéru rozvíjal na pozícii senior security inžiniera v spoločnostiach ako Hewlett-Packard Company alebo Siemens. Dnes je konateľom spoločnosti ReFoMa, s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti bezpečnosti počítačových sietí a systémovej integrácie už od roku 2008.

Rudolf Rössel, PhD. M.B.A.

Rudolf Rössel, PhD. M.B.A.

Prednášajúci pôsobí ako vysokoškolský učiteľ, konzultant a analytik. Je spolutvorca platformy ecoletra.com. Viac na: www.linkedin.com/in/rudolfrossel/.

Ing. Pavol Lupták

Ing. Pavol Lupták

Pôsobí ako CEO v spoločnosti Nethemba. Je držiteľom prestížnych bezpečnostných certifikácii CISSP a CEH, vedie slovenskú OWASP pobočku. Zároveň je  spoluzakladateľom organizácií Progressbar a SOIT, kde vedie sekciu pre IT bezpečnosť. Pravidelne prezentuje na rôznych svetových bezpečnostných konferenciách. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti, penetračného testovania a tvorby najrozličnejších bezpečnostných auditov vrátane sociálneho inžinierstva, či forenznej analýzy.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Ján Urbančík

Ján Urbančík

Riaditeľ digitálnej agentúry NetSuccess, ktorá prevádzkuje vlastný inteligentný reklamný systém INRES, je kľúčový partner Google a tiež člen asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA). Pred tým pôsobil ako IT a produktový riaditeľ v Centrum holdings. Kariéru v online biznise začínal ako programátor.

Termíny a prihlásenie - Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 30.3.2017
  • Mgr. Zuzana Motúzová, Jaroslav Remeň, Rudolf Rössel, PhD. M.B.A., Ing. Pavol Lupták, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ján Urbančík
  • 159 € + DPH
  • Bratislava
  • 25.6.2018
  • 165 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri - Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

           www.nadsme.sk        CRIFnethembanethembanethembanethemba
nethembanethemba

            

 

                       

   

Mediálny partner

education